Dos anys després d’haver-s’hi compromès, l’Administració continua sense dotar als VECTORS d’equips de protecció

Després que el 24 de novembre ens contestés de manera afirmativa a l'escrit presentat, a di d'avui els VECTORS continuen treballant sense el material de protecció adequat

Barcelona, 11 de novembre del 2019.-

El 15 de febrer del 2017, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) reclamava per escrit a la Subdirecció General de Recursos Humans que es dotés amb equips de protecció i seguretat, als especialistes que feien funcions de VECTOR.

Una reclamació que el mes novembre del mateix 2017, l’Administració es va comprometre a complir. A l’efecte, la Subdirecció General (en resposta amb número de registre 0261/11935/2017 de 24 de novembre) ens informava que als VECTOR se’ls dotaria de guants, de peto de dotació, d’ulleres, de calçat i de pantalons -tot antitall-, de casc de protecció i de mascaretes.

Però novament, davant d’aquest compromís i després que hagin passat gairebé dos anys, els especialistes són víctimes d’un nou incompliment, ja que a dia d’avui encara no se’ls ha dotat d’aquest material.

És per això que la Secretaria de Trànsit de la nostra organització sindical ha tornat a reclamar per escrit aquesta dotació i aquesta vegada ho ha fet directament a la Comissaria General de Mobilitat, la qual ha de vetllar també, per tal que els seus efectius desenvolupin les seves funcions amb total seguretat.

Des del SAP-FEPOL insistim i per tant exigim que es materialitzi el compromís adquirit amb el col·lectiu, per part de la Subdirecció General de Recursos Humans. No és comprensible que, després de dos anys, els treballadors i les treballadores continuïn realitzant les seves funcions sense un material que garanteixi la seva seguretat.

Des de la nostra organització sindical sempre hem exigit credibilitat a una Administració que, malgrat haver-s’hi compromès, encara no ha complert. Esperem per tant que, amb aquest comunicat es doni compliment als extrems manifestats en la resposta de 24 de novembre i esperem alhora, que sigui de manera immediata.

Número de comunicat:
C-164/2019
Data: 
11/11/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend