SAP-FEPOL: sindicat referent en la reclamació d’indemnitzacions per lesions en acte de servei

A diferència d'altres organitzacions sindicals, SAP-FEPOL no percep cap quantitat de la indemnització determinada pel jutjat, essent l'afiliat o l'afiliada qui la percep íntegrament.

Barcelona, 12 de novembre del 2019.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha estat l’organització referent en les reclamacions al Departament d’Interior del principi d’indemnitat. Gràcies a aquestes, moltes companyes i molts companys, heu estat indemnitzats per les lesions patides en acte de servei, quan l’autor de les quals s’ha declarat insolvent.

I és que si la nostra va ser l’organització decisiva en aconseguir una sentència condemnatòria que obligava a l’Administració a indemnitzar a un membre del cos, en alguns casos fins i tot abans de celebrar-se el judici, ens felicitem que aquesta hagi servit de jurisprudència per a moltes altres que han vingut a posteriori.

Tal és així, que afiliats i afiliades al SAP-FEPOL a dia d’avui ja han rebut indemnitzacions, el valor de les quals supera els 220.000 euros. És per això que, després de ser el primer sindicat en fer efectives les extensions d’efecte de les primeres sentències, som el sindicat que està assolint el major nombre de resolucions en favor dels interessos col·lectius.

A més, a diferència d’altres organitzacions sindicals, SAP-FEPOL pot dir orgullosa que no percep cap percentatge de la quantitat obtinguda i és l’afiliat o afiliada qui la rep íntegrament. Pel fet de tenir un servei jurídic integrat dins la FEPOL, no quedem supeditats als percentatges que reben els bufets d’advocats i els afectats (com a afiliats) reben el total de la quantitat decretada pel jutjat.

Per tant ens sentim doblement orgullosos i doblement satisfets. I ens sentim així perquè novament SAP-FEPOL marca la diferència, defensant els interessos de les seves afiliades i dels seus afiliats sense reclamar tants per cents a canvi, quedant tot inclòs dins la quota d’afiliació. A partir d’aquí tu compares! A partir d’aquí tu decideixes!

Número de comunicat:
C-167/2019
Data: 
12/11/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend