Consell de la Policia de 22 de novembre

Comunicat de resum de la sessió ordinària del Consell celebrada avui

Barcelona, 22 de novembre del 2019.-

Avui s’ha celebrat la darrer sessió ordinària del Consell de la Policia del cos de mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum dels punts tractats.

 • Agraïment per part del President del Consell.

En absència del Conseller d’Interior, el Consell de la Policia ha estat presidit pel Secretari General d’Interior, qui en una prèvia a l’inici del punt de l’ordre del dia i en nom del Departament d’Interior ha agraït l’esforç que els membres del cos de mossos d’esquadra han fet i estan fent aquestes darreres setmanes.

Així mateix el Departament d’Interior es posa a disposició de tots els membres del cos afectats pels fets esdevinguts aquestes setmanes, per garantir tots i cadascun dels drets i defensar la seva professionalitat.

 • Convocatòries

Les bases d’ARRO i TRÀNSIT estan a punt per publicar-se després de les esmenes que hem pogut aportar les organitzacions sindicals. En relació a INVESTIGACIÓ es continua amb la intenció de publicar-lo properament, a l’igual que els de les promocions per CAPORALS, SERGENTS i SOTSINSPECTOR.

 • Allargament del període de gaudiment dels AP

Després que SAP-FEPOL hagi perseguit durant els darrers Consells la necessitat d’allargar el període de gaudiment dels permisos per Assumptes personals, la SGRH ens ha confirmat que s’allargarà fins  el 31 de maig del 2020.

Per tant celebrem aquesta decisió i esperem que tots els efectius policials puguin gaudir d’aquest dret, sense que quedi supeditat a les necessitats del servei.

 • Mesa de negociació.

Després dels nous contenciosos administratius que han aturat de nou la negociació, el Departament citarà de nou a les organitzacions en un termini inferior a quinze dies.

En la mateixa reunió es tractarà com s’aplicarà el 0,25% que resta per aplicar establert a l’article 1.5 del Decret Llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit és intenció de la Subdirecció General de Recursos Humans aplicar aquest 0,25% en l’import de la nocturnitat.

 • Pagament d’indemnitzacions per raons de servei.

A preguntes de SAP-FEPOL l’Administració reconeix un deute de d’1M 700.000 euros en concepte d’indemnitzacions. Aquest darrer mes d’octubre s’han pagat les de novembre i desembre del 2018 i es farà l’esforç de posar-se al dia (també amb les compensacions per treballar 12 hores en cap de setmana) a finals d’any, principis del següent.

 • Sistema de guàrdies de l’especialitat d’investigació.

Al haver-se presentat esmenes per part de les organitzacions sindicals, el Consell decideix no tancar el grup de treball i continuar treballant per assolir un document definitiu.

 • Unificació de les bosses d’hores de coeficient i lineal.

Des de l’Administració s’insisteix en la necessitat de modificar la normativa per fer efectiva aquesta demanda. Des del SAP-FEPOL reclamem que d’una vegada per totes s’iniciï la discussió per modificar el Decret d’horaris del cos de mossos d’esquadra i demanem una calendarització per fer-ho efectiu.

 • Servei de recepció de comissaries.

Se’ns informa que, entre d’altres, les recepcions de les dependències policials de Mallafré i OAC Girona – Santa Caterina ja estan en fase d’execució. En relació a l’ABP Girona, aquesta mateixa setmana han d’iniciar-se les obres, mentre que les de Sant Sadurní ja s’han realitzat.

Per últim, en relació a OAC Sants s’han hagut d’aturar les obres i les de La Jonquera encara estan pendents d’actuació.

 • Fundació privada del CME.

Segons se’ns va informar en el darrer Consell hi havia prevista una reunió per al proper 4 d’octubre entre el cos i la Coordinadora Catalana de Fundacions, en la qual s’havia de fer el retorn dels estatuts presentats i assessorar en la part més pràctica del procés de creació de la Fundació.

Aquesta reunió no s’ha pogut realitzar i ha quedat posposada per fer-se entre el 9 i el 18 de desembre.

 • Parc mòbil.

Durant el primer trimestre de l’any vinent hi ha sis lots previstos de renovació 410 vehicles, entre mampares, tot terrenys, motocicletes, furgonetes, etc.

 • Uniformitat

S’està treballant en una proposta de calendarització de canvi de la uniformitat per tal que a finals de l’any 2020 es pugui començar a repartir alguna peça de l’actual uniforme. El canvi de la uniformitat es farà de manera gradual en funció de la disponibilitat pressupostària.

 • Dispositiu TOGA.

Des del SAP-FEPOL es torna a demanar que aquest dispositiu es deixi de fer. El Comissari en Cap ha confirmat que, treballant amb la Comissaria d’Informació i malgrat no s’ha indicat cap data concreta, s’ha iniciat el procés de remissió d’aquest dispositiu.

 • Pla Operatiu Minerva.

Des del SAP-FEPOL s’ha portat al Contenciós Administratiu aquest Pla Operatiu, en tant que entenem que s’han vulnerat els drets dels membres del cos de mossos d’esquadra. Així mateix s’han denunciat els canvis de planificació dels efectius que, estan en torn de tardes, se’ls va fer venir a treballar el cap de setmana electoral, vulnerant-se per tant la Instrucció 7/2015.

 • Revisió del Model d’Ordre Públic del cos de mossos d’esquadra.

Des del SAP-FEPOL s’han denunciat les enormes dificultats que han tingut els efectius d’ordre públic per fer front als fets esdevinguts a Catalunya durant el mes d’octubre. Des de la nostra organització sindical s’ha demanat al Departament d’Interior que treballi per convocar la mateixa Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses.

Ha quedat en evidència (tal i com denunciéssim en el comunicat de 19 d’octubre) que el FOAM no s’ha mostrat eficient i per tant cal revisar un model que ha quedat en dubte.

Així mateix, tot agraint la defensa que el Conseller d’Interior ha fet de les actuacions del cos, des del SAP-FEPOL s’ha lamentat que no hagi actuat així el propi President de la Generalitat.

 • Compensació eleccions.

S’ha tornat a manifestar de forma clara per part de la Prefectura, que els efectius que (ja sigui de manera directa o indirecta) han participat en el dispositiu URNA rebran la compensació.

Des de la nostra organització sindical us tornem a aconsellar que reviseu si el vostre TIP figura dins les graelles fetes al respecte, ja que en cas de no constar-hi poden sorgir problemes.

Aquests han estat els temes més rellevants tractats al Consell. Per qualsevol ampliació de la informació, poseu-vos en contacte amb la nostra xarxa de delegats i delegades.

Data: 
22/11/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend