Les dades de Segona Activitat reforcen la necessitat d’avançar l’edat de jubilació

Segons dades del propi Departament, l'any 2030 més de 5000 efectius policials podrien passar a ocupar una plaça de segona activitat

Barcelona, 22 de novembre del 2019.-

Ahir 21 de novembre va tenir lloc la darrera reunió de la Comissió Permanent de Segona Activitat del cos de mossos d’esquadra. En aquesta reunió, a la qual hi hem assistit totes les organitzacions sindicals, s’han fet públiques les dades relatives a les persones membres del cos que, des de l’any 2009 fins al 2018, han passat a ocupar un lloc de treball de segona activitat.

Del resultat de les dades es pot concloure que el cos té una evolució clarament ascendent de membres que, per una raó o per l’altra han de deixar de realitzar funcions operatives, per passar a realitzar-ne d’altres d’acord amb la seva situació.

Especialment, aquesta evolució es mostra amb les segones activitats per raó d’edat, les quals d’1 sol cas a l’any 2009, hem passat a 75 (45 d’ells de l’escala bàsica) a l’any 2018.

Per tant, aquestes dades reforcen el fet que avançar l’edat de jubilació per als membres del cos de mossos d’esquadra és ja una necessitat urgent. I és que si això no es produeix, les sol·licituds de passar a ocupar un lloc de 2a activitat per raó d’edat anirà en augment i de manera progressiva any rere any, podent arribar dels 306 membres l’any 2023, fins als 925 efectius al curs 2030, any que tindríem més de 5000 efectius policials en aquesta situació.

A més cal tenir present que, segons dades manifestades per l’equip mèdic del Departament, durant l’any 2019 s’han realitzat 426 adaptacions de llocs de treball, 200 de les quals han estat deixar de fer nits, gràcies a l’Acord signat l’any 2015 per la nostra organització sindical.

És per això que des del SAP-FEPOL tornem a reclamar al Departament que, un cop es formi Govern a l’Estat es convoqui una mesa de negociació entre les diferents Administracions, per consensuar els criteris que permetin avançar l’edat de jubilació per als membres del cos de mossos d’esquadra.

Per altra banda. En aquesta mateixa Comissió Permanent, la nostra organització sindical ha demanat que quan un membre del cos pateix una patologia irreversible, se’l passi directament a una situació de 2a activitat, sense necessitat d’adaptar-li primer el seu lloc de treball. Així mateix, properament la Prefectura espera tenir elaborat un catàleg de llocs, susceptibles de ser ocupats per places en segona activitat, amb el qual esperen multiplicar per quatre, les que ara tenen identificades.

Número de comunicat:
C-172/2019
Data: 
22/11/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend