Formació ACTIC: Què cal saber? Nosaltres t’ho expliquem!

SAP-FEPOL t'explica tot el què necessites saber sobre aquesta

Barcelona, 29 de novembre del 2019.-

A partir d’ara, entra un nou reconeixement que meritarà pels propers concursos de provisió, mobilitat i promoció: Les competències en ACTIC. L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC. El nivell bàsic o 1 computarà 1 punt, el nivell mitjà 1’5 punts i el nivell 3 o superior, 2 punts. Les competències avaluables són les següents:

 

 

 

 

 

El nivell 2, com a nivell de referència, inclou les 8 competències. No cal tenir acreditat l’1 per presentar-s’hi. Però per presentar-se a la prova del nivell 3 cal tenir acreditat el nivell 2. Per fer-ho, només us heu d’inscriure al nivell desitjat a través del portal d’Internet ACTIC i fer el pagament de la taxa corresponent.

Un cop realitzats aquests dos passos, només cal reservar el lloc, la data i l’hora per efectuar la prova al centre col·laborador més proper. Pel que fa a la preparació de la prova, assenyalar que cada persona ho pot fer pel seu compte a partir dels materials formatius que la Generalitat de Catalunya o XTEC ofereixen.

A més, diferents entitats i centres de formació  ofereixen cursos de preparació. També la mateixa generalitat a través del portal www.preparacioactic.cat. Aquí, un cop ens haguem enregistrat, podrem accedir a una prova de nivell gratuïta basada en el nivell 1, posteriorment tindrem accés als cursos de formació que ofereixen amb o sense tutoria, en funció de la modalitat escollida.  El material de nivell 1 sense exercicis i sense tutoria és gratuït.

Per últim, us informem que a l’assignatura que imparteix la UOC anomenada Competències TIC, transversal a tots els graus que ofereix la Universitat, permet als estudiants obtenir automàticament aquesta equivalència en un nivell mitjà a partir dels graus cursats l’any 2014. Per més informació, accediu a https://actic.gencat.cat/ca/inici

Número de comunicat:
C-173/2019
Data: 
29/11/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend