Reunió Regió Policial de Girona de 16 de desembre

Resum dels punts defensats per SAP-FEPOL a la reunió Regional de la RP Girona

Girona, 16 de desembre del 2019.-

Ahir, 16 de desembre va tenir lloc la reunió regional entre les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra amb els caps de la regió de Girona i els responsables de l’administració de la regió. Els punts més rellevants tractats a la reunió han estat els següents:

 • Parc mòbil

Els responsables d’administració de la regió ens informen que està previst que al 2020 arribin 410 vehicles a tot el cos, dels quals no saben quants correspondran a la RPG. Els caps de la regió ens informen que si es detecta que hi ha alguna mancança de vehicles o de tipologia de vehicles que podrien ser redistribuïts els vehicles que hi ha a la regió.

 • Adequacions dependències policials

Ens informen que les obres de Portbou s’han finalitzat avui 16 de desembre.
Les obres de Blanes finalitzaran el 23 o 24 de desembre. I que de les adequacions demanades s’ha fet una petició a infraestructures perquè es portin a terme.

Per altra banda, les obres de l’AOC de Santa Caterina estan pendents de refer el pressupost, mentre que les obres de Banyoles ja estan en marxa. Així mateix ens informen que a la comissaria de Vista Alegre ja s’estan realitzant les obres a la recepció. A la vegada que aquesta setmana hi ha una reunió amb infraestructures per a dotar de més seguretat a l’àrea de custòdia de detinguts.

Per últim sobre aquesta qüestió, les obres de la nova comissaria de la Jonquera estan pendents de validació d’infraestructures. La previsió de la licitació és a finals del 2020, amb inici d’obres a principis del 2021. El temps estimat de durada de les obres és de 14 mesos. Respecte a les adequacions de la comissaria actual de la Jonquera, ens informen que no es portaran a terme a causa de la seva complexitat, deixant palès una vegada més que els importa ben poc la seguretat dels efectius que hi treballen a aquestes dependències.

 • Cadires

En informen que s’ha fet una petició de 109 cadires per a la RPG, que són les necessitats que s’ha manifestat des de les comissaries. Totes elles haurien d’arribar durant el 2020.

 • Cascos per USC

A la demanda de dotar de cascos de protecció per als efectius de Seguretat Ciutadana ens informen que és un tema que estan portant directament des de la Direcció General de la Policia.

 • Material ARRO

Ens informen que s’estan repartint escuts per substituir tots aquells que estan danyats, a la vegada que s’estan fent amidaments dels protectors dels braços (pas previ a la licitació i el posterior repartiment).

 • Sabó antisèptic

A la petició que es doti de més sabó antisèptic com el que es troba a les àrees de custòdia de detinguts, els responsables de l’Administració ens informen que per contracte únicament es subministra a les ACD.

 • Servei Toga

Ens informen que les comissaries tenen els serveis necessaris quan han de cobrir puntualment dos serveis Toga a la vegada.

Per altra banda i en relació a les denúncies de la nostra organització sindical en relació al fet que efectius en segona activitat estiguin realitzant aquest servei, ens manifesten que actualment hi ha deu efectius en aquesta situació fent TOGA. D’aquest, cinc estan en 2a activitat per edat i els altres cinc per motius mèdics.

Els caps de la regió ens informen que han estat comunicats que s’està fent una revisió del servei per elevar-ho al TSJC perquè el cancel·lin o el redueixin.

 • Tancament Sala Girona

Segons els ha informat prefectura al juny del 2020 hi haurà un concurs de provisió pels agents destinats a la Sala. El tancament és previst pel novembre del 2020. No s’ha estipulat com serà el tancament, però que no hauria de distar gaire del que estan fent a Ponent i a la Central.

És voluntat de la regió de mantenir la figura de Cap de torn regional, tot i que dependrà de prefectura. En aquest sentit hi ha la proposta de canviar d’horari als caps de torn regionals, i que segons tenen entès al a regió, aquest canvis no haurien d’afectar a l’escala bàsica.

 • Manca de comandaments operatius a Blanes

Els Caps de la Regió informen que són conscients que hi ha una mancança a aquesta comissaria, com també succeeix a les comissaries de Roses, La Bisbal i l’Aeroport entre d’altres.

 • Trànsit Olot

Ens informen que a causa de la no reposició d’efectius a trànsit Olot es farà una reordenació dels efectius, suprimint dos escamots i quedant així, tres escamots de sis efectius.

 • Efectius RPG

Ens informen que a la RPG hi han 1710 efectius, dels quals el 4% està en 2a activitat. Hi ha un 8% de sergents en 2a activitat i hi han 130 altes condicionades.

 • Formació ARRO

Ens informen que són conscients que no hi ha formadors a l’ARRO i que els que queden que són els de tir, que ara mateix estan de baixa. Han intentat fer venir instructors en comissió de servei, però que al ser d’una altra regió no s’ha autoritzat les seves comissions. Que ara mateix no hi ha formació per les USC i no hi ha tir.

Aquestes són les qüestions que des del SAP-FEPOL s’han portat a la reunió. Per a qualsevol aclariment o ampliació de la informació poseu-vos en contacte amb els nostres delegats.

Número de comunicat:
C-178/2019
Data: 
17/12/2019


Send this to a friend