SAP-FEPOL torna a instar a la SGRH que la formació es faci íntegrament durant la jornada laboral

Un cop més i després de sentències de la pròpia Audiència Nacional, la nostra organització sindical reclama que la formació es faci dins la jornada laboral i no, en dies de festa

Barcelona, 23 de desembre del 2019.-

Són repetides les vegades que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem apostat per fer un canvi en el model formatiu del cos de mossos d’esquadra i repetides, les vegades que també hem instat al Departament a fer la formació, dins l’horari laboral dels efectius policials.

La nostra organització sindical ha estat coneixedora de les queixes que les persones membres del cos de mossos d’esquadra ens fan respecte al fet, que hagin de fer la formació durant la seva setmana de festa. Tot plegat un mal endèmic que patim fa anys i al qual caldria posar una solució.

Els efectius policials, en algunes regions disposen de diferents planificacions en setmana de festa o treball, en funció de l’ABP on estiguin destinats. Però aquest problema és un problema que afecta a tot el territori.

Des de la nostra organització sindical hem tornat a denunciar per escrit a la Subdirecció General de Recursos Humans que molts dels membres del cos tenim la localitat de destí a molts quilòmetres del domicili, i en moltes ocasions s’han d’invertir un dia de festa per realitzar aquesta formació. A més, només es computen quatre hores, malgrat a vegades aquestes no contemplen els desplaçaments si contem el temps real invertit.

En aquest sentit, des del SAP-FEPOL hem recordat a la Subdirecció General que l’any 2017 l’Audiència Nacional ja va dictar una sentència sobre la formació dels treballadors que obligava l’empresa a realitzar la formació en jornada ordinària de treball, sempre que aquesta formació fos obligatòria en prevenció de riscos laborals o per conveniència de l’empresa (AN 18-9-17, EDJ 193838).

És per això que, des de la nostra organització sindical hem tornat a instar a la Subdirecció General de Recursos Humans a fer les gestions oportunes per tal que les persones membres del cos de mossos d’esquadra puguin realitzar la formació durant la jornada laboral. Fet que acontentaria tothom i a més, homogeneïtzaria la forma d’impartir aquesta formació a tot el territori. És un benefici tant pels agents com per la mateixa institució.

Número de comunicat:
E-95/2019
Data: 
24/12/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend