Subcomissió de material i equipaments de 10 de gener del 2020

Reum dels punts tractats en la darrera Subcomissió celebrada el passat 10 de gener

Barcelona, 14 de gener del 2020.-

El passat 10 de gener del 2020 es va reunir la Subcomissió de Materials i Equipaments del cos de mossos d’esquadra, dins la qual les organitzacions sindicals hi tenim representació per petició expressa del SAP-FEPOL. A continuació us fem un resum dels principals punts tractats.

  • Formació dispositius conductors d’energia (tasser) i Tir

A dia d’avui s’han format, entre Caps de Torn i usuaris, 1800 efectius els quals han rebut una formació reglada donada per l’ISPC. Resten però alguns caps de torn encara per formar. A petició de SAP-FEPOL es continuarà formant de manera periòdica a aquells efectius que ja han rebut la formació. Fins i tot es té previst posar en marxa un simulador.

En relació al tir s’està adaptant la formació de l’ISPC pels Instructors, modificant el curs actual.

  • Pantalons de trànsit

Els pantalons amb folre de trànsit, per estiu i hivern, estaran apunt per ser entregats en un parell de mesos. En l’actualitat hi ha uns 888 motoristes i 276 efectius que no ho són. Es preveu fer l’entrega de la següent forma: primer s’entregaran 2 unitats als 276 efectius i amb posterioritat 1 unitat als 888 que són motoristes.

Pel que fa a la franja refractaria, es canvia de dues franges a una, pel fet que la que es col·loca és molt més efectiva i té un sistema de franges obliqües que trenquen amb la verticalitat de l’entorn.

  • Roba tèrmica

El pac tèrmic consta de dues samarretes, dos mitjons i coll tèrmic. A dia d’avui pràcticament la totalitat de les comarques de muntanya i interior ja disposen d’aquest pac. Resten comarques de Barcelona i Tarragona. Se’ns presenten quatre propostes per tal de fer l’entrega del material. Es decideix fer les unitats de USC, Trànsit i ARRO Metro Nord.

Des del SAP-FEPOL denunciem que a dia d’avui encara no es disposi d’equipament suficient per a tots els efectius del cos.

  • Material audiovisual

S’està duent a terme el repartiment del material fotogràfic. Més endavant es farà el repartiment del material audiovisual.

  • Guants anti-tall

S’està fent el repartiment. En relació a les queixes de guants estrets d’alguns efectius, el cos recorda que precisament aquests guants han d’anar molt ajustats.

Des del SAP-FEPOL hem recordat a l’Administració l’obligació que té de donar les instruccions d’ús i manteniment als efectius dels Equips de Protecció Individual (EPI). Només així es podrà fer un seguiment de la traçabilitat i antiguitat dels entregats a cada persona treballadora.

  • Material fons d’urgència

Arran dels fets ocorreguts per la sentència del procés, el Departament va haver d’habilitar una partida del fons d’emergència, amb la qual es ban adquirir 25.000 cartutxos, gas lacrimogen, cascs, defenses, proteccions de braços, escuts, etc.

Cal dir però, que alguns dels materials adquirits presentaven problemes o bé no s’ajustaven als requisits demanats per part dels responsables del Departament. A títol d’exemple, es van demanar 500 unitats de proteccions de braços i es van portar de cames.

Des del SAP-FEPOL hem aprofitat aquest punt per deixar palès que, si per aquesta via d’urgència s’ha pogut adquirir un material valorat en 1.200.000 euros, pot ser caldria fer-la servir de manera més habitual per poder adquirir i garantir la resta de vestuari, vehicles i material.

  • Cascs Unitats de Seguretat Ciutadana

Tots els vehicles d’USC que s’adquiriran properament via rènting ja portaran inclosos com a dotació, dos cascs i dues defenses llargues. Recordem que aquest any hi ha la previsió d’adquirir 410 vehicles nous, que arribaran al voltant del mes de setembre.

  • Vehicles ASMET

ASMET disposa de vuit vehicles. Al mes de setembre està previst l’entrega d’un nou vehicle logotipat i un altre de paisà.

  • Vestuari motoristes professionals

Es planteja la necessitat d’equipar tots els efectius que fan servei amb motocicleta, tal i com van equipats els de la Unitat Regional de Motos de Barcelona. Específicament s’exemplifica aquesta qüestió amb els efectius d’USC La Bisbal d’Empordà que fan el seu servei amb motos de gran cilindrada, sense disposar d’un vestuari i material com els GUILLA de Barcelona.

Des del SAP-FEPOL considerem necessari equipar a tots els motoristes professionals, amb els mateixos elements estipulats per la normativa, plantejant especialment si les proteccions han de ser interiors o exteriors. Així mateix aquest material hauria de ser diferent (en quan a estètica) al que utilitza el motorista de trànsit.

  • Altres

Des del SAP-FEPOL tornem a reclamar colzeres per a les agents de BRIMO i ARRO ja que les que fan servir no s’ajusten de manera correcta a la seva ergonomia. Des del cos se’ns diu que caldrà prendre mides per tal que les peces s’ajustin de manera correcta a cada efectiu policial.

 

Número de comunicat:
C-2/2020
Data: 
14/01/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend