Consell de la Policia de 24 de gener de 2020

Resum de la sessió ordinària del Consell de la Policia celebrada avui 24 de gener

Barcelona, 24 de gener del 2020.-

Avui s’ha realitzat la sessió ordinària del Consell de la Policia del cos de mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum dels punts que s’hi han tractat.

 • Retorn pagues extraordinàries i FAS

Segueix la previsió marcada per la Mesa General de la Funció Pública de Catalunya de retornar el 60% de la paga extraordinària del 2013 durant aquest any 2020. A preguntes del SAP-FEPOL se’ns informa que la intenció és fer-ho en un sol pagament, tot i que es desconeix el mes del 2020 que es farà efectiu el pagament.

En relació al FAS i complement de productivitat no està previst el seu retorn en tant que encara està retallat per la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos del 2017 (últims aprovats per la Generalitat).

Pel què respecta a l’increment del 2% signat pel 2020 és necessari aprovar una norma que permeti aplicar-ho a Catalunya. Es preveu que sigui per Decret Llei, malgrat també podria ser en la mateixa Llei de Pressupostos. No obstant es garanteix el seu pagament amb efectes de gener del 2020.

 • Convocatòries.

Avui han estat publicades les bases del concurs oposició per a les especialitats d’ARRO i TRÀNSIT i per a les quals hi ha un període de 15 dies per presentar sol·licituds.

En relació al compromís adquirit de convocar un concursos de promoció per a les categories de caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a, així com també per a l’especialitat d’investigació, aquest encara es manté tot i que es publicarà en funció de la disponibilitat pressupostària.

 • Allargament del període d’assumptes personals.

Donades les diferències en la interpretació de la Instrucció que es va publicar per perllongar el període de gaudiment dels AP del 2019 fins el 31 de maig del 2020, l’Administració (a petició de SAP-FEPOL) ha deixat clar que és per a tots les hores no gaudides i no únicament, per aquelles hores denegades.

A l’efecte la nostra organització sindical havia detectat que algunes destinacions denegaven l’any 2020 AP del 2019 no gaudits, simplement perquè no s’havien demanat quan veritablement, la instrucció no fa aquesta distinció.

 • Negociació de millora de les condicions laborals.

El Departament d’Interior ens convocarà molt properament a una nova reunió. Per aquesta qüestió, la nostra organització sindical realitzarà un comunicat a part.

 • Horari especial específic.

Per part de la TRISINDICAL s’ha tornat a reclamar al Consell de la Policia, la necessitat de negociar les condicions de l’horari especial específic que pateix una part important d’efectius del CME.

La resposta per part de l’Administració ha estat la mateixa que, en els darrers Consells va manifestar a SAP-FEPOL (que ja ho havia portat). Cal modificar el Decret 146/1996 d’horaris i ara, es considera prioritari modificar altra normativa. És per això que, davant la urgència i la necessitat de millorar les condicions dels efectius afectats per aquest horari, avui SAP-FEPOL ha iniciat la via per portar aquest horari davant del Contenciós – Administratiu.

 • Pagament d’indemnitzacions per raó de servei.

Des del SAP-FEPOL tornem a reclamar la temporalització del pagament de les indemnitzacions per raó de servei. L’Administració ens manifesta la dificultat per temporatlitzar un pagament com aquest en tant que, a diferència de les hores o la nocturnitat (que es paguen en nòmina).

No obstant miraran que el seu pagament no es dilati tant en el temps. Així mateix miraran d’especificar i identificar en el pagament quin ha estat el servei que s’ha liquidat.

 • Publicació de quadrants a les Comissaries.

Per part d’altres organitzacions sindicals i a l’igual que hagi fet SAP-FEPOL en anteriors Consells, s’ha reclamat la necessitat que els efectius policials puguin tenir al principi de l’any policial, el quadrant anual signat pel Cap de la Unitat, segellat i datat. Així, davant qualsevol canvi es podrà acreditar.

Des de la nostra organització sindical recordem que tal i com estableix l’Acord del 2015, i a diferència que passava fins llavors, a partir del sisè canvi s’ha de compensar amb l’aplicació de coeficients multiplicadors.

 • Fundació privada del cos de mossos d’esquadra.

El proper dilluns dia 27, el cos es reuneix amb la Coordinadora Catalana de Fundacions la qual ha de fer el retorn de la proposta d’Estatuts que ha de regir la Fundació del CME (pas indispensable per a la seva creació).

 • Instrucció Imatge corporativa.

S’ha elevat a consulta pública el Decret de imatge corporativa per als membres del cos de mossos d’esquadra, la qual finalitza el proper 13 de febrer del 2020. A partir de llavors caldrà seguir amb el procés parlamentari per a la seva final aprovació. Un cop aprovat el nou Decret es desenvoluparà la Instrucció d’imatge corresponent.

 • Sales de Comandament.

La SGRH després dels escrits presentats per SAP-FEPOL reconeix la necessita d’ampliar en 18, les places de la Sala de Sabadell. És per això que tots els efectius afectats en un primer moment podreu assolir la plaça.

Per altra banda el tancament administratiu de la Sala de Ponent es farà efectiu el proper 21 de febrer, mentre que el de la Sala de la RP Central es farà el 28 del mateix mes. Per últim, el tancament de la Sala Central es farà el 27 de març.

 • Àrea de custòdia de detinguts de Barcelona.

El Comissari en Cap del cos reconeix el defectuós servei i la necessitat de millorar-lo. Cal trobar per l’encaix corresponent de la gestió que a dia d’avui es fa amb les persones detingudes a Barcelona. Hi continuen treballant per fer-ho posible.

 • Nova uniformitat del CME.

A l’igual que amb la imatge amb el nou Decret, passa amb la uniformitat del cos de mossos d’esquadra. No obstant, un cop s’aprovin els pressupostos es publicarà el concurs de licitació pública de la nova uniformitat.

 • Val de roba efectius de paisà.

Ja està en procés de licitació i està previst lliurar-lo en la propera campanya d’estiu 2020.

 • Dispositiu TOGA.

Molt properament la Comissaria d’Informació finalitzarà l’Informe de valoració d’amenaça sobre els 22 punts que encara resten pendents del TOGA. Un cop finalitzat l’informe es presentarà al TSJC i es demanarà passar a fer el mateix dispositiu que les 27 dependències judicials que es cobreixen amb vigilància dinàmica.

 • Vacances

Des del SAP-FEPOL hem denunciat els períodes de vacances per als membres del CME ja que alguns d’ells provoquen que els efectius hagin de fer-ne, sense possibilitat de coincidir amb les vacances escolars.

La nostra organització lamenta que amb els períodes publicats es perjudiqui especialment als efectius que tenen un horari especial específic, així com també lamentem que no s’hagi acabat aplicant la flexibilitat del 80% que en la reunió amb la CGIC vam acordar.

L’Administració lamenta que finalment no s’hagi pogut modificar la instrucció de vacances per la via de la negociació, atribuint tota la responsabilitat, al contenciós administratiu presentat per USPAC.

Aquests són el resum dels punts més importants tractats en el Consell de la Policia. N’hi ha hagut d’altres que SAP-FEPOL explicarà en un comunicat a part. Ja sabeu que per qualsevol ampliació de la informació us podeu posar en contacte amb la nostra xarxa de persones delegades.

Número de comunicat:
C-6/2020
Data: 
24/01/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend