Assemblees Territorials per escollir els delegats i delegades del 8è Congrés Ordinari del SAP-FEPOL

En els propers dies es realitzaran les assemblees territorials a cadascuna de les Seccions Sindicals per escollir els delegats i delegades que assistiran al 8è Congrés Ordinari del SAP-FEPOL

Barcelona, 10 de febrer del 2020.-

El passat 13 de novembre, durant el 2n Comitè Ordinari SAP-FEPOL, es va decidir en votació que la CEN fixés l’hora, la data i el lloc del 8è Congrés Ordinari SAP-FEPOL, que es durà a terme durant el dia 16 d’abril a Barcelona.

Tal i com preveuen els estatuts de la nostra organització sindical s’han d’escollir les persones delegades que representaran les Seccions Sindicals en el Congrés. L’elecció de les persones delegades es farà tal i com preveu l’art. 26 a) sobre l’elecció dels delegats al Congrés.

Per aquest motiu la Comissió Executiva Nacional del SAP-FEPOL informa a tots els afiliats de les dates, les hores i els llocs de les Assemblees de totes les Seccions Sindicals, on s’escolliran als membres que les han de representar  en el 8è Congrés Ordinari SAP-FEPOL, mitjançant sufragi lliure, directe i secret

Us animem a participar en les assemblees i d’aquesta forma consolidar els fonaments de les seccions sindicals territorials. En la taula que us adjuntem relacionem totes les dates, lloc i hores de les assemblees.

Número de comunicat:
C-11/2020
Data: 
10/02/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend