Acord de 19 de febrer sobre jubilació anticipada i millores de les condicions laborals del CME

Acord signat per una àmplia majoria d'organitzacions sindicals que implica l'aprovació de la jubilació anticipada i altres millores

Barcelona, 19 de febrer del 2020.-

Avui, 19 de febrer del 2020 hi ha hagut la darrera reunió de negociació a la qual, ha donat pas a un Acord acceptat per una àmplia majoria de les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra..

Una negociació recordem s’inicià el mes de setembre del 2018, amb una plataforma reivindicativa presentada per totes les organitzacions sindicals i el moviment mosS.O.S (ara APME) i que arriba al seu final amb un Acord, després que el President de la Generalitat hagi donat per finalitzada la legislatura, després d’haver estat inhabilitat com a diputat.

Dit això, a continuació us exposem i us fem un resum dels punts que, de l’Acord signat suposen  millores col·lectives.

  1. Equiparació amb cossos especials de la Generalitat.

El Departament d’Interior accedeix que en un futur proper es negociï per al cos de mossos, aquells increments retributius que es pactin a la resta de cossos especials. Per tant, tot i que no assolim l’equiparació salarial real, obre la porta a iniciar una negociació immediata un cop s’estabilitzi la situació política.

No cal dir però, que des del SAP-FEPOL seguirem treballant per assolir-la i a l’efecte recordem que, juntament amb aquelles organitzacions que encara estem en Unitat d’Acció seguim treballant per convocar el Grup de Treball aprovat pel Parlament de Catalunya.

  1. Compensació indemnitzatòria especial (MOIN).

La Compensació per treballar 12 hores en cap de setmana s’amplia per a totes les jornades de treball. Per tant, després d’haver-se aprovat en el darrer Acord de 2017, avui s’amplia a totes les jornades de 12 hores, un dret que recordem es va assolir després que el val menjador estigués i estigui encara retallat.

  1. Assumptes personals.

S’amplien a 68 les hores d’assumptes personals. Per tant, amb la signatura del present es recuperen la totalitat de les hores, que el cos de mossos d’esquadra teníem abans de la retallada.

  1. Jubilació anticipada.

Sens dubte el millor punt de tot l’acord! Durant l’any 2020 s’impulsarà tot el marc normatiu(que s’ha de fer a Madrid) per implantar la jubilació anticipada al cos de mossos d’esquadra. Per tant, amb les partides pressupostàries que el Govern de la Generalitat proveirà, la jubilació anticipada és un fet per al nostre col·lectiu. Farem un comunicat a part.

  1. Preu de les hores extraordinàries.

Per al grup C (escala bàsica) es passen a cobrar les hores extraordinàries a 21,56 euros les diürnes i 25,87 hores les nocturnes. A remarcar és que sobre aquest preu es preveu un sistema d’actualització automàtic en funció del preu de l’hora ordinària, per tal que així no torni a passar més el que ha passat fins avui i és que el preu de l’extraordinària estigui per sota de l’ordinària.

  1. Q5 per tothom.

Després que amb l’Acord del 2015 es retirés el Q5M per als efectius de les Regions Metropolitanes, amb la signatura del present ara es retira per a APEN, ARSET, ARIACD així com també, per a tots aquells efectius que realitzen tasques de seguretat al Complex Central i ISPC. Aquesta mesura entrarà en vigor a partir de l’aplicació de l’Acord signat

  1. Pla de carrera professional.

Es proposa la creació d’una comissió en el si del Consell de la Policia amb la finalitat de continuar treballant sobre aquesta qüestió. Aquesta comissió haurà de presentar al Consell un document de conclusions en el termini d’un any.

  1. Compensació de nits i de festius.

Després que l’Any 2017 s’incrementés el preu de les nits, amb el signat avui torna a incrementar-se el preu de la nit, fins als 2,80 euros bruts per hora efectivament treballada. Aquesta mesura s’aplica amb efectes de l’1 de febrer del 2020. Per tant, de 18 euros bruts per  nit efectivament treballada passem a 22,4 euros la nit efectivament treballada.

  1. Mesa General de la Funció Pública.

Fins que no es pugui modificar la llei (si és que s’arriba a poder) la qual ens permeti formar part de la Mesa General de la Funció Pública, es crea una Comissió de treball permanent per a la qual caldrà elaborar un reglament que reguli la seva composició i funcionament.

Així mateix s’estableix el compromís per modificar el Reglament de funcionament del Consell de la Policia.

  1. Comissió de Seguiment.

Es crea una comissió de seguiment d’aquest acord a la qual hi podran participar totes les organitzacions sindicals signants que es podrà reunir a petició de qualsevol de les parts.

Sobre  la resta de punts, o bé ja s’han assolit com és per exemple la recuperació del 100% de les IT, o bé depenen exclusivament de funció pública com per exemple el Complement de Productivitat.

Dit això i tal i com ja hem manifestat de manera reiterada, SAP-FEPOL no dona per finalitzades les seves reivindicacions. La signatura d’aquest Acord no implica un punt i final, en les nostres reivindicacions, sinó un punt i seguit.

L’equiparació salarial real sobre la qual aquests mesos, la nostra organització sindical ha fet bandera en les seves reivindicacions segueix en peu i la seguirem reclamant fins assolir-la. Felicitats a tot el col·lectiu. Seguim!

Número de comunicat:
C-14/2020
Data: 
20/02/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend