Xerrada informativa sobre la possible afectació del coronavirus al cos de mossos d’esquadra

La Subdirectora responsable del Comitè de Malalties Transmissibles Emergents d’Alt Risc ha informat a les organitzacions sindicals del cos qüestions d'interès en quan a l'afectació del coronavirus a Catalunya.

Barcelona, 20 de febrer del 2020.-

Avui, les organitzacions sindicals del cos de mossos d’esquadra hem assistit a una xerrada per tal de ser informats sobre la crisi mundial del coronavirus i la seva afectació en la tasca diària del cos de mossos d’esquadra.

Una xerrada a la qual hi ha intervingut la Subdirectora responsable del Comitè de Malalties Transmissibles Emergents d’Alt Risc, la qual depèn de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i que, des de l’emergència d’aquesta malaltia, SAP-FEPOL havia demanat repetides vegades.

Per part de la Doctora Jané s’ha exposat que el coronavirus és una mutació del virus estacional de la grip i que, en la gran majoria de casos, la malaltia es mostra com una patologia lleu. S’ha remarcat que el coronavirus ha mostrat una incidència del 2% en quan mortalitat, mentre que d’altres malalties han mostrat fins un 15%, com és per exemple el xarampió, el qual afecta a una patologia base.

La transmissió del coronavirus, a l’igual que amb altres malalties, es produeix entre les causes més freqüents, o per exposició als aerosols que surten per la boca a distàncies inferiors d’1 metre, o per contacte amb objectes que hagi tocat la persona infectada.

A l’efecte, la tassa d’incidència del coronavirus a la zona zero (Xina) és de 100 sobre 100.000 casos, quan la grip estacional a Catalunya té una tassa és de 400 sobre 100.000. És per això que els plans de resposta estan avaluant el risc en el nostre entorn com a baix/moderat.

En quan als protocols d’actuació, només hi ha UN SOL PROTOCOL (activat el 27 de gener del 2020 seguint indicacions de l’Organització Mundial de la Salut). El cos de mossos d’esquadra forma part d’un comitè operatiu on es tracten les alertes, els circuits de coordinació i actuació i s’elaboren els plans de prevenció i resposta. A l’efecte l’Hospital Clínic és el centre de referència per aïllaments a Barcelona.

Els possibles infectats amb el coronavirus són traslladats de manera ordinària amb ambulància sense acompanyament policial. Cal tenir present que de 200 comunicacions s’ha activat el protocol per quatre casos i, un cop tractats, tots ells han resultat negatius.

Per tant, amb la xerrada d’avui, des de la Subdirecció responsable del Comitè de Malalties Transmissibles Emergents d’Alt Risc s’ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat, remarcant que disposar dels elements de protecció personal és la millor de les mesures preventives.

Des del SAP-FEPOL agraïm aquesta xerrada en tant que considerem que el col·lectiu ha d’estar perfectament informat sobre la gravetat de la qüestió, així com també sobre com actuar al respecte.

Número de comunicat:
C-16/2020
Data: 
20/02/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend