Reunió de la Comissió Permanent de Segona Activitat de 21 de febrer

Resum dels punts tractats a la darrera reunió ordinària de la Comissió Permanent de Segona Activitat del cos de mossos d'esquadra.

Barcelona, 27 de febrer del 2020.-

En data de 21 de febrer s’ha reunit la Comissió de Segona Activitat (COPSA) del cos de mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum de les qüestions tractades.

  • Llocs de Segona Activitat.

– A data d’avui hi ha tres-cents setanta-set (377) agents del CME en la situació administrativa de la Segona Activitat, vint-i-quatre (24) més que al novembre i cent cinc (105) més, que al Gener de 2019.

– Del total de llocs de segona activitat, 191 són per causes mèdiques i 186 per edat. S’estan tramitant seixanta-un (61) expedients més, el que donaria un total de 438 agents en la situació administrativa de la Segona Activitat.

– Des de SAP-FEPOL hem insistit que a la Relació de Llocs de Treball (RLT) del CME surtin tots els llocs de Segona Activitat identificat. Així tothom tindria accés a la informació, el que donaria una imatge de més transparència. Finalment el representant de Prefectura, tal i com es va comprometre en l’anterior COPSA, ens informa que ja el tenen acabat i que han identificat prop de quatre mil (4000) llocs susceptibles de ser coberts en Segona Activitat (Ex: Investigació 747, USC 2285, Trànsit 99, …, Girona 375, Ponent 199,…)

– Des del SAP-FEPOL hem tornat a insistir i demanar l’aprovació de la figura de Segona Activitat sense destí tal i com tenen altres policies del nostre entorn, a la qual cosa l’Administració s’hi ha oposat frontalment, amb el suport de Funció Pública.

– La SGRH ens informa que estan elaborant una graella per poder definir molt més bé les tasques en funció de les patologies existents. Des del SAP-FEPOL trobem encertada iniciativa. No obstant, en el cas que es dugui a terme, creiem necessari crear un circuit a cada Regió Policial, dirigit per una persona referent que tingui la formació adient, la qual amb la informació necessària i treballant en contacte amb els serveis mèdics, ofereixi als efectius de segona activitat, els llocs de treball que podrien realitzar. D’aquesta manera en cap cap perdríem capital humà.

– Des del SAP-FEPOL hem tornat a insistir en la necessitat que les persones que estan en Segona Activitat haurien de queda exemptes del dispositiu TOGA. Sobre aquesta qüestió Prefectura considera que, trobant-nos a la fase final del dispositiu, aquests efectius han de continuar fent el servei, més quan de les 27.000 hores mensuals que s’han realitzat en els darrers nou mesos, només s’han produït nou incidents.

– Ara per ara no hi ha intenció de l’Administració de modificar les edats per accedir a un lloc de segona activitat.

  • Tècnics de Suport No Policials (TSNP).

– A data d’avui hi ha dos-cents quinze (215) llocs de suport tècnic ocupat, setze (16) més que al desembre. A dia d’avui s’estan tramitant trenta-un (31)expedients, el que dona la xifra de dos-cents quaranta- sis (246) tècnics de suport en total.

– L’Administració ens comunica que la situació es fa insostenible, i que ja no poden (depenent de les destinacions), trobar més places, ja sigui fora del Cos o dins. Els canvis proposats per canviar aquesta figura van en aquest sentit.

Aquestes han estat les principals qüestions tractades en aquesta COPSA. Per a més informació us podeu posar en contacte amb els nostres delegats i les nostres delegades d’arreu del territori.

Número de comunicat:
C-19/2020
Data: 
27/02/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend