SAP-FEPOL es reforça com a única organització sindical que ha continuat sumant amb els darrers Acords

Després de la signatura de l'Acord de 19 de febrer de 2020, SAP-FEPOL es consolida com a única organització que ha participat en la signatura dels tres darrers acords signats en cinc anys

Barcelona, 27 de febrer del 2020.-

Ahir va fer tot just una setmana, que una àmplia majoria d’organitzacions sindicals vam signar l’Acord de 19 de febrer de jubilació anticipada i altres millores per a les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

Amb aquest darrer acord, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) haurà signat en els darrers cinc anys, tres acords que han millorat substancialment les condicions de treball del col·lectiu. Alguns encara diran que juntament amb els del 2015 i 2017, el del 2020 serà el tercer acord de la vergonya! Però un cop signats cal fer un anàlisis i parar a pensar quines són les condicions millorades i a canvi de què s’han signat.

PUNTS A FAVOR:

 • Retirada del Q5M i del seu romanent de les Àrees Metropolitanes (2015) i d’APEN, ARSET, ARIACD i Seguretat del Complex Central i de l’ISPC (2020).
 • Compensació per treballar determinats festius (2015)
 • Publicació de la planificació anual abans de l’inici de l’any policial i acotament a 6, els canvis que com a màxim es poden fer sense compensació (2015).
 • Exempció real de deixar de fer nits a partir dels 55 anys (2015).
 • Reconeixement de les compatibilitats (2015)
 • Compensació especial de 8 euros per treballar 12 hores, primer en cap de setmana (2017) i després per a totes les jornades (2020).
 • Increment de 12,6 euros a 18 euros per nit efectivament treballada (2017) i fins als 22,4 euros (2020), el que ha suposat un increment de 56,2 euros per setmana.
 • Increment de 100 a 350 hores extraordinàries per assistència a judici (2017)
 • Reconeixement dels dies addicionals d’AP per antiguitat (2017)
 • Recuperació de les 68 hores d’AP (2020)
 • Jubilació anticipada (2020)
 • Increment en un 31% del preu de l’hora extraordinària (2020)
 • Actualització sistemàtica segons normativa vigent del preu de l’hora extraordinària, de la compensació per treballar més de 12 hores i de les nits.

PUNTS EN CONTRA:

 • Presentar justificant d’assistència a centre mèdic per absències per motius de salut.

Aquestes són les millores que s’han assolit amb la signatura dels darrers Acords, impulsats per SAP-FEPOL. Per algunes organitzacions sindical segurament seran poques o insuficients. Però la nostra marca és clara. Preferim el “pas a pas”, al “tot o res”, més quan algunes de les qüestions signades en aquest darrer acord, no s’haurien pogut acceptar si no s’haguessin signat abans (2015 o 2017)

Som conscients i ens agrada que la major part del col·lectiu comparteix la nostra política sindical, la qual especialment en aquest darrer Acord s’ha treballat conjuntament amb altres organitzacions i associacions. Sabem que (per interessos particulars) algunes organitzacions sindicals intentaran desprestigiar-ho. Dependrà de tu, que les diferents maneres de fer i de ser, s’acabin consolidant dins del cos de mossos d’esquadra. La nostra és més que clara!

Número de comunicat:
C-17/2020
Data: 
27/02/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend