Concursos de promoció i modificacions de les instruccions de formació i indemnitzacions

Resum dels punts tractats en la reunió d'ahir entre l'Administració i les organitzacions sindicals

Barcelona, 11 de març del 2020.-

Ahir, les organitzacions sindicals del cos de mossos d’esquadra ens vam reunir amb l’Administració, en la qual se’ns va traslladar la publicació immediata de promocions d’ascens i les propostes de modificacions de les instrucció de formació i d’indemnitzacions per raons de servei. És per això que a continuació us fem un resum dels punts tractats.

1.- Publicació de concursos de caporal i sergent.

El proper mes d’abril (i en funció dels pressupostos) està prevista la publicació de les convocatòries d’ascens de cent setanta-cinc (175) places per a la categoria de caporal i caporala i cent dotze (112) places per a la categoria de sergent i sergenta.

A diferència d’altres ocasions, en la reunió d’ahir l’Administració no ens va presentar la proposta de bases sobre la qual poder presentar propostes de millores. A l’efecte, se’ns van traslladar els canvis sobre la meritació que es pretén aprovar.

Antiguitat passa de 5 a 6 punts.

– El PGA passa de 12 a 8 punts.

– Cursos de formació de 3 a 5 punts.

– Títol de llicenciat de 5 a 3 punts.

– Títol de grau de 5 a 2,5 punts.

Diplomat de 3 a 2 punts.

Tècnic superior/especialista 1 punt.

Doctorat i Màster universitari 1 punt.

Llengües estrangeres de 3 a 4 punts.

Recompenses i distincions de 2,5 a 2.

ACTIC bàsic 1, mitjà 1,5 i avançat 2.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) volem recordar que, tal i com així demanéssim amb l’escrit amb número de registre 0716E/898/2018 de 10 d’octubre específicament vam reclamar un increment del mèrit de l’experiència professional i de l’antiguitat, una reducció en el mèrit del PGA per la seva subjectivitat, la inclusió com a mèrit de la llengua de signes, l’eliminació del mèrit per la destinació prèvia del cònjuge, la inclusió com a mèrit la cura d’un familiar de fins a primer grau que no es pugui valdre per se mateix i la supressió de les places genèriques de la RPMB.

2.- Proposta de modificació de formació.

L’Administració té la voluntat d’impartir la formació dins la jornada de treball i deixar-la de fer, en dies de festa o en franja horària de descans.

3.- Indemnitzacions per raó de servei.

Igual que en l’anterior instrucció, l’Administració vol aplicar les indemnitzacions per despeses de viatge (per raó de servei o per formació) segons el criteri de transport públic eficient. Segons aquest es pagaran les indemnitzacions per despeses de viatge amb transport particular quan:

  • Els horaris programats del transport públic no permeti arribar a l’hora.
  • En finalitzar la jornada formativa hi hagi més de 30’ per poder agafar transport públic.
  • Quan el desplaçament requereixi l’ús de més de sos mitjans de transport diferents.
  • Quan el temps d’espera entre dos mitjans superi les 30’
Número de comunicat:
C-24/2020
Data: 
11/03/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend