SAP-FEPOL s’oposa frontalment a l’increment del mèrit de formació i recorda la vigència de l’Acord de 1999

La nostra organització recorda la vigència de l'Acord d'11 de novembre de 1999 i reclama a l'Administració el seu compliment.

Barcelona, 11 de març del 2020.-

En la reunió mantinguda ahir entre l’Administració i les organitzacions sindicals, la Subdirecció General de Recursos Humans ens va presentar les pre-bases dels concursos de promoció per a les categories de caporal/caporala i sergent/sergenta.

En aquesta, l’Administració ens va comunicar les modificacions dels mèrits entre els quals destaca l’increment de tres (3) a cinc (5) punts, dels cursos de formació. A l’efecte, des de la nostra organització sindical volem manifestar.

Primer.- La nostra organització sindical s’oposa a aquest canvi de criteri més quan, aquest genera en el col·lectiu un normal sentiment de malestar.

Segon.- Recordem que sobre els cursos susceptibles de ser valorats com a mèrit en els processos selectius de promoció i provisió, encara està en vigor l’Acord d’11 de novembre de 1999 signat entre la Direcció General de Seguretat Ciutadana (actual Direcció General de la Policia) i les organitzacions sindicals representatives del moment.

Tercer.- Segons el que estableix l’Acord de 1999 la puntuació dels cursos de formació tenen la següent meritació.

HORES DEL CURS CENTRES POLICIALS (ISPC I DGP) CENTRES OFICIALS (UNIVERSITATS I ALTRES CENTRES PRIVATS/SINDICATS
PUNTUACIÓ SOBRE 10 (Vol dir que a les bases la puntuació és 10)
De 24 a 39 0.8 0.56 0.4
De 40 a 59 1 0.7 0.5
De 60 a 79 1.2 0.84 0.6
PUNTUACIÓ SOBRE 3 (Vol dir que a les bases la puntuació és 3)
De 24 a 39 0.24 0.168 0.12
De 40 a 59 0.3 0.21 0.15
De 60 a 79 0.36 0.252 0.18
PUNTUACIÓ SOBRE 5 (Vol dir que a les bases la puntuació és 5)
De 24 a 39 0.4 0.28 0.2
De 40 a 59 0.5 0.35 0.25
De 60 a 79 0.6 0.42 0.3

Quart.- Així doncs a efectes pràctics, les persones que ja tenen els tres màxims punts de formació, automàticament n’hauran de tenir els cinc, sense necessitat que hagin de fer més de cursos. Per tant quin sentit té incrementar la puntuació de manera unilateral?

Des de la nostra organització sindical considerem no té cap sentit incrementar la puntuació dels cursos de formació i perfeccionament, més quan l’Acord d’11 de novembre de 1999 encara és plenament vigent. És per això que des del SAP-FEPOL reclamem el seu compliment íntegre.

Número de comunicat:
C-25/2020
Data: 
11/03/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend