SAP-FEPOL torna a demanar que es garanteixi el material de protecció als efectius policials

Després d'haver recopil·lat dades de les comissaries s'ha demanat a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos que garanteixi a la totalitat del cos, la dotació de material de protecció

Barcelona, 13 de març del 2020.-

En data de 12 de març s’ha publicat la resolució del Director General de la Policia que modifica la distribució de la jornada diària de treball de les persones membres del cos de mossos d’esquadra en el marc de la declaració de la fase d’alerta d’EMERGÈNCIA-1 del Pla d’actuació del pla PROCICAT i de la també de declaració d’emergència del nivell 1 del Pla Operatiu Oris.

Segons aquesta, l’afectació del COVID19 al territori de Catalunya fa necessari haver de preveure “la versatilitat i disponibilitat del total de recursos humans i materials de la Policia de la Generalitat”, amb la intenció de poder “garantir la seguretat i integritat de tota la ciutadania davant les necessitats de confinament de diferents entitats i espais públics”.

No obstant, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha estat informat d’una sèrie de disfuncions en algunes destinacions, motiu pel qual hem recopilat dades de totes les destinacions. A l’efecte hem adreçat un escrit a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, informant de dites deficiències (especialment en material) que hem detectat en moltes destinacions del cos de mossos d’esquadra arreu de Catalunya.

A tall d’exemple, des de la nostra organització sindical hem traslladat el fet que en la totalitat de les destinacions del cos (a excepció d’ASA) no hi hagi ulleres de protecció. O que, a diferència de La Seu, ASA i Horta, la resta de destinacions no tinguin encara dispensadors antisèptics. Alhora, en el mateix escrit registrat avui, SAP-FEPOL ha traslladat les deficiències detectades en algunes destinacions sobre manca de mascaretes FFP2 i fins i tot de guants a Ponent.

És per això que, malgrat haver-ho fet ja repetides vegades, la nostra organització sindical (en el nou escrit registrat) ha tornat a instar al Departament d’Interior que asseguri el correcte desenvolupament de les tasques policials, dotant a tots els efectius del material necessari tal i com ordena la Resolució del propi Director General de la Policia.

Per últim! Tot i haver reclamat la creació d’un Grup de Gestió pel coronavirus i malgrat aquesta petició encara no ha estat atesa, des del SAP-FEPOL creiem que la interlocució i el traspàs d’informació amb la Prefectura i la Subdirecció ha de ser constant. Demanem per tant, que es torni a considerar la nostra proposta i mentre no sigui així, s’incrementi la interlocució entre la Prefectura, la Subdirecció i les organiztacions sindicals

Número de comunicat:
C-27/2020
Data: 
13/03/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend