Reunió SGRH – organitzacions sindicals de 20 de març

Resum de la tercera reunió que avui hem mantingut les organitzacions sindicals amb la Subdirecció General de Recursos Humans

Barcelona, 20 de març del 2020.-

Avui s’ha mantingut la tercera reunió amb la Subdirecció General de Recursos Humans i les organitzacions sindicals del cos de mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum dels punts que han estat tractats.

 • Afectació del COVID-19 al cos de mossos d’esquadra.

A dia d’avui s’han donat nou (9) casos positius de companyes i companys afectats pel COVID-19. Per altra banda s’ha decretat el confinament preventiu de cinc-centes noranta-dues (592) persones membres del cos.

 • Realització del TEST COVID-19 al cos de mossos d’esquadra.

Des del SAP-FEPOL, des de l’inici de la crisi, hem demanat que es consideri als efectius policials com a col·lectiu de risc. A l’efecte, el principal col·lectiu de risc és el sanitari i, per les mancances de TEST, només es fan a dia d’avui als malalts de risc.

 • Horaris

El Comitè Tècnic de Salut ha determinat que passem d’una fase de contenció a una fase de mitigació de l’epidèmia, la qual cosa significa que donen per fet i assumeixen els contagis que es produiran. Alhora, la SGRH ha recordat que per aplicar qualsevol canvi d’horari s’ha de fer en funció del que els epidemiòlegs consideren. Així dons, com a mínims fins a mitjans de la setmana que ve no està previst un canvi d’horari, si bé és cert que des del cos ja s’ha començat a treballar en un possible canvi (retornar del 4 x 2 al Q5).

Des del SAP-FEPOL tornem a insistir en aplicar de manera urgent l’horari proposat en la reunió de dimecres de 7 x 14, així com també aplicar totes aquelles mesures complementàries que també es van proposar. No fer-ho incrementarà (com així està fent a la població) de manera exponencial els casos de COVID-19 al cos.

 • Tancament al públic de Comissaries de Districte i Oficines Policials.

Des de la Prefectura i la SGRH es preveu una disminució natural de la recepció de denúncies i de la presència per tant, de ciutadans a les comissaries.

Des del SAP-FEPOL considerem urgent tancar al públic les Comissaries de Districte i les Oficines Policials. Com a conseqüència del confinament, els fets delictius han disminuït de manera notable i per tant, cal derivar i centralitzar en un punt la recollida de denúncies. Així mateix considerem imprescindible prevenir aquests espais de possible contagi.

 • Homogeneïtzació de criteris

S’ha tornat a reclamar una homogeneïtzació de com han d’actuar totes les Unitats, Àrees i Divisions del cos de mossos d’esquadra, ja que hores d’ara, actuen en funció de com ho determinen els comandaments corresponents.

Des del cos es considera necessari deixar marge de maniobra als Comandaments policials per tal que gestionin els efectius (amb horari especial específic) de la manera com ho considerin.

 • Bústia de dubtes coronavirus i tractament de persones especialment vulnerables.

La SGRH confirma que a dia d’avui s’ha donat resposta a la gran majoria de preguntes que han arribat a la bústia. Així mateix la Dra. Santaularia ha rebut dues-centes (200) peticions de tot tipus.

Per altra banda i en relació al telèfon de vigilància de la salut no està operatiu en tant que s’ha confinat al personal. Per tant s’insisteix en la necessitat d’enviar per correu electrònic obert a tal efecte, tots els dubtes que puguin sorgir.

 • Material de protecció.

Per ordre del Ministeri de Sanitat, la prioritat és subministrar material al personal sanitari. Malgrat això ahir es van adquirir 6000 mascaretes més que es repartiran sota criteri de Prefectura.

A Igualada tenen prioritat els efectius que s’estan desplaçant per l’interior de la localitat. En els 15 punts, en 3 d’ells si bé tenen material i als 12 restants es reparteix en funció de la capacitat de vehicles que passen. Per altra banda, s’ha fet una compra massiva d’un líquid similar al SANYTOL per fer la neteja dels vehicles.

Des del SAP-FEPOL hem denunciat la prohibició que alguns efectius s’estan trobant de poder-se posar el material de protecció personal que ells mateixos s’han comprat. Considerem que prohibir a dia d’avui a una persona membre del cos poder-se posar una mascareta (encara que sigui pròpia) és una autèntica aberració.

 • Conciliació.

Des del SAP-FEPOL insistim en la necessitat de poder-se aplicar per al CME el permís per deures inexcusables (tal i com així demanéssim per escrit en data de 17 de març). Així mateix insistim en la necessitat de flexibilitzar l’horari per aquells efectius amb necessitats especials, en la mesura que ja ho féssim en l’escrit presentat el 12 de març.

Des de la SGRH es continua pensant en la necessitat de donar un tracte individual a cada cas i per tant, es continua derivant als comandaments operatius aquesta responsabilitat.

 • Sales Regionals de Coordinació.

Des de la nostra organització sindical hem denunciat la situació de les SRC on no es garanteix la distància de seguretat d’1,5 m. A l’efecte la SGRH n’és conscient però per la distribució de les taules i el cablejat es fa difícil fer una actuació urgent en aquest sentit.

Per altra banda s’ha incrementat la periodicitat i al intensitat de la neteja de tots els espais tancats del cos, la qual es fa amb un líquid desinfectant que incorpora una solució clorada.

 • Perllongament període d’Assumptes Personals.

Tal i com hàgim demanat per escrit, avui (en previsió futura) ja hem demanat que es tingui en compte (un cop recuperada la normalitat) perllongar el període de gaudiment dels permisos d’assumptes personals.

 • ISPC

Es descarta (hores d’ara) incorporar les persones aspirants a la plantilla. Per altra banda, la formació del curs bàsic es fa a dia d’avui tota on-line. No hi ha previsió de data de finalització del curs.

Aquestes han estat les qüestions tractades. En cas de voler ampliar la informació o comunicar-nos alguns extrems per reunions futures podeu posar-vos en contacte amb la nostra xarxa de delegats sindicals.

Número de comunicat:
C-32/2020
Data: 
20/03/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend