Una setmana després seguim pensant que el 7 x 14 és necessari i imprescindible!

Una setmana després d'haver presentat la proposta d'horari i davant la pròrroga de l'estat d'alarma decretada pel Govern, cal retirar l'horari 4 x 2 i considerar la del 7 x 14

Barcelona, 23 de març del 2020.-

El passat 18 de març, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) presentava com alternativa a l’horari 4 x 2 del dispositiu ORIS, una proposta de 7 dies de treball, per 14 de confinament que la veiem del tot imprescindible.

A l’efecte, la nostra organització sindical recollia del col·lectiu i treballava, una proposta d’horari que argumentava la necessitat d’implantar un quadrant que garantís el servei de seguretat pública, sense sobreexposar al col·lectiu de manera innecessària, tal i com ho estava fent el 4 x 2.

Els arguments a favor del 7 x 14 són sòlids:

  • En comparació amb l’horari 4 x 2 el qual provoca llargues jornades de treball (aspecte denunciat per escrit), el 7 x 14 permet garantir el confinament dels efectius policials que han estat treballant.

  • En cas que un efectiu policial quedi contagiat, els símptomes o bé es manifestaran durant la mateixa setmana de treball, o bé es manifestaran durant la primera setmana de confinament.

  • En cas que un efectiu no mostri símptomes durant les dues setmanes de confinament, hi haurà una alta probabilitat que aquest no estigui contagiat i pugui treballar de nou, amb les màximes garanties.

  • En cas que un efectiu sigui contagiat, aquest pot ser substituït per un altre que estigui EN DISPONIBILITAT i sense haver mostrat símptomes durant la segona setmana de confinament.

  • Malgrat l’exposició durant la setmana de treball és alta (igual que amb el 4 x 2), les dues setmanes de confinament és temps òptim per a recuperar.

  • Amb l’horari 7 x 14 s’evita el malbaratament de material de protecció. L’horari 4 x 2 està generant una activació de recursos totalment innecessària que provoca directament, un malbaratament del material de protecció.

  • La capacitat operativa de l’horari 4 x 2 és del 66% dels efectius (si no hi ha baixes, ni indisposicions) distribuït amb dos torns (33% per tant). La capacitat operativa del 7 x 14 és del 34% per dia, un 17% per cada franja horària. Però havent-se decretat l’estat d’alarma (Reial Decret 463/2020) s’ha limitat la llibertat de circulació i per tant és assumible. Com a dada el 7 x 14 només té un 3% menys de capacitat operativa que el Q5.

  • A nivell intern i de gestió, l’horari 7 x 14 no genera romanent. Les hores treballades que es generen per estar confinat però en disponibilitat, més les hores generades per l’aplicació del coeficient, no incrementa el romanent dels efectius policials.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) és conscient de l’extrema gravetat de la situació. Som conscients dels casos positius que ja s’han donat en el cos de mossos d’esquadra. A més l’estat d’alarma ha estat prorrogat. No tenim davant un escenari a curt termini i el 4 x 2 cal retirar-lo ja!

És per això que creiem que unes mesures com les proposades són d’urgent aplicació i per tant, cada dia que passem sense aplicar-les incrementem de manera exponencial el risc del COVID-19 dins del col·lectiu. Així ho vam defensar ara farà una setmana, i així ho continuem defensant.

Número de comunicat:
C-33/2020
Data: 
23/03/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend