Proves de detecció COVID-19 per al cos de mossos d’esquadra

Comunicat aclaridor sobre la realització de les proves de detecció COVID19 a les persones membres del cos de mossos d'esquadra

Barcelona, 26 de març del 2020.-

Després de la reunió que ahir es mantingués per videoconferència amb la Subdirecció General de Recursos Humans, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) va traslladar quins havien estat els punts tractats, amb el comunicat corresponent.

En el punt sobre la realització de proves de detecció del COVID-19 per al CME, la nostra organització sindical va traslladar al col·lectiu el canvi de criteri del Comitè Tècnic de Salut sobre la necessitat de fer-nos-les, ja que fins ara ens havia exclòs.

A l’efecte, tal i com es va traslladar a la reunió, serà ASEPEYO (com a mútua mèdica) qui farà les proves de detecció al cos de mossos d’esquadra. Dit això:

  • En cap cas s’ha dit que es pogués anar ja a ASEPEYO per fer-nos les proves. En el comunicat es reflecteix que, a diferència del que s’havia determinat fins el moment, ara es podran fer proves als efectius del cos de mossos d’esquadra.

  • En el comunicat s’expressa que s’està treballant per tal que la mútua ASEPEYO comenci a fer les proves, però un cop es tingui el material. Hores d’ara desconeixem en quin punt està aquesta possibilitat. Des del SAP-FEPOL (tal i com hem fet des del primer dia) continuarem reclamant en la reunió de demà que aquestes proves es facin a la major brevetat possible.

  • Entenem que el Departament d’Interior i la Prefectura, en el moment que la possibilitat de fer-nos les proves de detecció del COVID-19 ho comunicarà a les organitzacions sindicals i a tots els serveis, determinant el com, l’on ,a qui, i per qui s’han de fer.

Des del SAP-FEPOL volem fer aquests aclariments per evitar que algú s’adreci a centres d’ASEPEYO. El Departament haurà d’anunciar que la mútua ja té a disposició les proves de detecció de COVID-19 i haurà de protocol·litzar tot el procediment. Mentrestant, per la salut general del col·lectiu, continuarem exigint que això es faci el més aviat possible.

Número de comunicat:
C-38/2020
Data: 
26/03/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend