Reunió DGP – Prefectura – SGRH i organitzacions sindicals de 27 de març de 2020

Resum dels punts tractats en la reunió d'avui a la qual hi ha assistit el Director General de la Policia, la Prefectura, la Subdirecció General de Recursos Humans i la Subdirecció General d'Administració i Serveis

Barcelona, 27 de març del 2020.-

Avui hem tingut una nova reunió entre les organitzacions sindicals i la Direcció General de la Policia, la Prefectura, la Subdirecció General de Recursos Humans i la Subdirecció General d’Administració i Serveis del Departament d’Interior. A continuació us fem un resum dels punts tractats.

 • Afectació del COVID19 en el cos de mossos d’esquadra.

1336 confinats, 66 positius confirmats. Per tant, dels 1119 confinats i 25 positius del dimecres, a data d’avui s’han més que duplicat els casos positius de COVID19.

 • Material.

La Subdirecció General d’Administració i Serveis ha comunicat el material que fins ara el Departament d’Interior ha adquirit, així com també el que s’ha comprat però encara que està pendent de recepcionar. Per la quantitat d’informació s’ha demanat que se’ns traslladi aquesta informació per escrit.

Distribució de material:

La Prefectura ha fet una planificació setmanal de distribució del material de protecció i aquest es reparteix cada dilluns. A tall d’exemple sempre s’ha establert uns mínims de material a repartir, com per exemple, 10.000 mascaretes per setmana.

Tot el material que s’ha adquirit ha estat amb fons propis de la Generalitat de Catalunya i fins el moment no s’ha rebut cap tipus de material del Ministeri.

En relació a les donacions que es reben només es centralitzen aquelles que són d’una quantitat important, ja que es verifica la seva homologació de la CEE. Un cop homologada s’incorpora a l’estoc de magatzem i es reparteix a les destinacions segons les distribucions setmanals.

Trasllats vitals i custòdies d’interns a centres hospitalaris.

S’han lliurat 125 kits complerts composats per guants, mascaretes, ulleres i vestit de partícula que s’aniran reposant en funció de la seva utilització.

 • Horaris.

Tal i com SAP-FEPOL ja comuniqués ahir a la tarda, la Prefectura ens ha traslladat la retirada de l’horari 4×2. Així, a partir del proper dilluns 30 de març a les 06:00h, els efectius afectats pel 4×2 tornaran al Q5.

Alhora la Prefectura ens ha comunicat que malgrat es retiri el 4×2, caldrà continuar garantint el confinament de la Conca d’Òdena i per tant, s’activaran efectius en Q5 de les comissaries d’altres regions policials que estiguin més properes.

Des de la nostra organització sindical, tot i que celebrem que finalment s’hagi retirat el 4×2, hem denunciat que aquest canvi arriba tard. Lamentem que aquest horari hagi generat un desgast tant gran en el col·lectiu i se l’hagi sobreexposat de manera innecessària.

Així mateix insistim en la necessitat d’estudiar la proposta que vam presentar en data de 18 de març sobre l’horari 7×14. Una proposta que l’àmplia majoria de les organitzacions sindicals veiem del tot necessària. Però sobre la nostra petició Prefectura ha estat taxativa. L’horari 7×14 és un horari que no es considera necessari.

 • Homogeneïtzació de criteris.

Després que totes les organitzacions sindicals denunciessin la varietat de criteris que s’estaven aplicant en algunes unitats sobre la gestió horària, des de Prefectura s’ha demanat a totes les unitats que es comuniqui quin és el criteri que estan utilitzant. Després de rebre totes les dades de les unitats, no s’ha vist que hi hagi diferències en els criteris i per tant NO es considera oportú homogeneïtzar-los.

 • Valoració mèdica efectius vulnerables.

La SGRH ens ha informat que el Ministeri de Sanitat, obliga al servei de prevenció de riscos i salut laboral del cos mossos d’esquadra a valorar els casos de persones amb especial vulnerabilitat al SARS-CoV-2, emetre els informes sobre les mesures de prevenció i garantir que les tasques les puguin desenvolupar sense que s’incrementi el risc.

Per tant , tal i com ja se’ns manifestés en la darrera reunió, de les 595 peticions avaluades, s’ha determinat el confinament domiciliari del 25% dels casos.

Però des del SAP-FEPOL hem denunciat la major. El propi COVID19 ja incrementa de per sí el risc de les persones especialment sensibles. Per tant hem tornat a reclamar que s’accedeixi al confinament de les persones amb especial vulnerabilitat.

I és que juntament amb el SEIME-FEPOL, la nostra organització sindical avui ha tornat a presentar un escrit sol·licitant aquesta mesura. No considerem oportú que es convoqui a treballar a aquest col·lectiu especialment sensible més quan, no es poden garantir les mesures de seguretat (ni hi ha mascaretes per tothom, ni es pot garantir la distància de seguretat en els llocs de treball).

 • Reforç sobre la contractació en la desinfecció.

Des de cada servei d’administració regional s’ha contractat amb les empreses de neteja tant el número d’hores com la freqüència que fan la neteja. Així mateix s’ha contractat amb una segona empresa, per desinfectar aquells edificis i vehicles que donin positius.

En relació amb els vehicles, des del SAP-FEPOL hem reclamat una desinfecció ordinària i periòdica de tot el parc mòbil que a dia d’avui s’està utilitzant. A l’efecte cada servei d’administració regional tenen empreses que fan aquest tipus de desinfecció, sense cap tipus de limitació. Per tant es pot fer la desinfecció ordinària i periòdica dels vehicles policials.

Es donaran directrius a tots els Caps de Servei que es pugui fer la neteja i desinfecció dels vestuaris en els canvis de torn.

A preguntes del SEIME-FEPOL s’ha reclamat assegurar i intensificar la desinfecció d’aquells edificis que no depenen del Departament d’Interior, com són per exemple la SRC de Barcelona i el Centres Penitenciaris.

 • Proves de detecció COVID19 i PREP 504.g

Després que en la darrera reunió se’ns comuniqués que a partir d’ara ASEPEYO seria la qui realitzaria les proves de detenció per COVID19, des del SAP-FEPOL hem preguntat pel quan, el com, l’on, a qui i el per qui es realitzaran les proves.

L’adquisició les està fent Sanitat i per tant hores d’ara (malgrat se’ns va dir que semblava immediat) no hi ha una data prevista per a què ASEPEYO comenci a fer les proves. Des de la nostra organització sindical (tenint en compte el que determina el PREP 504.g)

 • ASA

Després que s’hagi procedit al tancament de la Terminal 2, des de la nostra organització sindical hem preguntat si caldrà reforçar aquesta destinació amb efectius d’APEN. La resposta de Prefectura ha estat “continuarem fent tots aquells canvis de planificació que considerem” sense donar cap més explicació (totalment desencertat).

 • ISPC

Des del SAP-FEPOL hem tingut coneixement que als efectius amb plaça fixa a l’ISPC se’ls ha sol·licitat acceptar anar a altres destinacions, cosa que tenint tots ells plaça definitiva no es pot fer de manera obligada. La figura que contempla l’Administració és l’adscripció temporal de funcions i s’ha donat fins a tres possibilitats per escollir nova destinació. El servei el començarien a les unitats on van destinats.

 • Gorra i boina

En data de 21 de març, la nostra organització sindical va demanar per escrit, l’exempció per no haver de dur ni gorra ni boina mentre duri la crisi sanitària. Avui ho hem tornat a demanar a la reunió. La Prefectura posa en dubte que els mossos i les mosses d’esquadra estiguin portant la gorra.

 • Sala 112 no funcionen dutxes i Sant Martí lavabos de cinquena planta que no funcionen.

Des de la Subdirecció General d’Administració i Serveis no tenien coneixement. Ho comprovaran i ho solucionaran de manera immediata. En relació al 112 ho traslladen al titular de l’edifici per tal que les dutxes es puguin utilitzar.

 • Servei TOGA.

En data de 24 de març, SAP-FEPOL va demanar per escrit la retirada del dispositiu TOGA. En la reunió d’avui s’ha tornat a reclamar.

Després de la reunió d’avui i d’algunes respostes obtingudes, des de la nostra organització sindical volem manifestar que el col·lectiu prou responsabilitat, integritat i professionalitat està mostrant com per rebre (a través de les organitzacions sindicals que el representen) respostes com les que se’ns han verbalitzat.

SAP-FEPOL continuarà treballant amb la mateixa responsabilitat com ho ha fet fins ara. Traslladant les demandes, les queixes i els dubtes que aquells i aquelles a qui representem ens fan arribar (malgrat no agradi escoltar) i per tant, tal i com així s’ha manifestat avui, no considerem de rebut algunes de les respostes obtingudes.

Número de comunicat:
C-40/2020
Data: 
27/03/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend