SAP i SEIME-FEPOL insisteixen en la necessitat de confinar als membres del cos amb especial sensibilitat al SARS-CoV-2

En un escrit presentat amb el Sindicat de l'Escala Intermèdia del cos de mossos d'esquadra (SEIME-FEPOL), la nostra organització ha tornat a demanar al Departament el confimament de totes les persones amb especial sensibilitat al COVID19

Barcelona, 27 de març del 2020.-

Des que es decretés l’actual crisis sanitària generada pel COVID-19, el cos de mossos d’esquadra és un dels col·lectius més exposats al risc de contagi. A l’efecte, tal i com així s’ha manifestat per la nostra organització sindical i reconegut per la pròpia Direcció General de la Policia en totes les reunions realitzades fins el moment, els efectius policials no han disposat de tot l’equip de protecció necessari.

Junt amb aquesta demanda, SAP i SEIME hem instat de manera continuada a l’Administració, a tenir un tracte diferenciat per a les persones amb especial sensibilitat al SARS-CoV-2, a les quals s’han derivat a la Unitat de Seguiment i Valoració Mèdica. Tal i com se’ns manifestés en la darrera reunió de 25 de març, només ha permès quedar-se confinat a un 25% de tots els casos sol·licitats.

Totes les organitzacions hem rebut diferents notificacions de persones treballadores del cos de mossos d’esquadra que pateixen alguna patologia de risc i malgrat tot, se’ls continua demanant l’assistència al lloc de treball mantenint això sí, les mesures de seguretat de distància, higiene i protecció.

Però aquestes mesures proposades no són possible dur-les a terme ja sigui, o bé per la pròpia distribució de les comissaries (especialment de despatxos i vestidors) on hi ha una coneguda manca d’espai, o bé per la manca de material de protecció abastament denunciada per SAP i SEIME.

Tenint en compte que una de les mesures proposades per la Unitat de Seguiment és dur permanentment la mascareta de protecció, des de les nostres organitzacions sindicals ens preguntem: és possible dotar d’una mascareta de protecció FFP2 a una persona amb especial sensibilitat al SARS-CoV-2 diàriament que va a treballar, tenint en compte que (tal i com s’ha expressat en alguna reunió) aquestes tenen una vida útil de 8 hores? La resposta és clara: NO!

Per acabar-ho d’adobar, segons dades publicades pel Ministeri de Sanitat el grup de persones sensibles al COVID19 suposa un 45,5% dels infectats[1]. És per això que, ambdues organitzacions sindicals considerem que cal ser curosos i meticulosos sobre aquesta qüestió i per tant considerem necessari confinar a totes les persones que estan en situació de risc per ser especialment sensibles a aquesta malaltia.

Tenint en compte l’especial sensibilitat de les persones membres del cos de mossos d’esquadra i la situació actual esmentada en aquest escrit considerem imprescindible protegir i no sobreexposar a les persones amb especial sensibilitat.

Som conscients que ni la Subdirecció General de Recursos Humans, ni la Direcció General de la Policia, ni tampoc el Departament d’Interior poden incidir sobre el material de protecció donades les dificultats manifestades en les reunions. Però si poden incidir sobre els recursos humans dels quals disposen.

És per això que el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de l’Escala Intermèdia del cos de mossos d’esquadra (SEIME-FEPOL) hem instat al Departament d’Interior,  a confinar al seu domicili, a totes les persones membres de la Policia de la Generalitat que siguin d’especial sensibilitat al SARS-CoV-2, concedint-lis si s’escau i de manera continuada fins a la resolució de la crisi sanitària el permís per deures inexcusables.

Número de comunicat:
E-28/2020
Data: 
27/03/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend