SAP-FEPOL reclama al Departament d’Interior que confini als efectius majors de 60 anys per risc greu de COVID19

A diferència d'altres factors de risc, els majors de 60 anys tenen risc de desenvolupar la malaltia greu per COVID-19 per una raó simplement biològica.

Barcelona, 31 de març del 2020.-

En data de 29 de març es va actualitzar el Pla de la Prefectura de la Policia contra el SARS-CoV-2. En el seu punt cinquè es tracta les previsions especials amb persones especialment sensibles, segons el qual a un dels col·lectius a qui cal aplicar mesures excepcionals és al de persones majors de 60 anys.

Per aquests casos, el Pla d’actuació estableix que el Servei de Vigilància de la Salut Laboral (SVSL) de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral recomanarà la possibilitat de fer teletreball, treball d’oficina o tasques operatives que no impliquin atenció al públic. En cas de no ser possibles cap d’aquestes possibilitats, el SVSL recomanarà l’aïllament preventiu per impossibilitat de reubicació en un lloc exempt de risc de COVID-19.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) considerem que, si bé alguns dels supòsits de risc poden mostrar certa graduació en funció de la gravetat i l’afectació de la malaltia sobre la persona sol·licitant, no pot ocórrer el mateix sobre el grup de risc de majors de 60 anys.

Tal i com estableix el punt 3.6 sobre Grups amb major risc per COVID-19 d’Informació Científica i Tècnica de 26 de març del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, els majors de 60 anys tenen risc de desenvolupar la malaltia greu per COVID-19 i ho tenen per una raó simplement biològica.

Per tant, sobre aquests en tant que la possibilitat és elevada per aquesta raó d’edat, des de la nostra organització sindical considerem cal aplicar-los-hi el nivell de protecció més elevat, que no és altre que el confinament immediat amb la possibilitat si existeix, que realitzin teletreball.

És per això que, avui SAP-FEPOL ha instat a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior a realitzar les gestions oportunes per tal que el Servei de Vigilància de Salut Laboral (encarregat de prescriure les mesures a adoptar) asseguri que les persones majors de 60 anys, membres del cos de mossos d’esquadra puguin fer teletreball i en cas que no sigui possible, es prescrigui l’aïllament preventiu per impossibilitat de reubicació en un lloc exempt de ris de COVID-19.

Número de comunicat:
E-30/2020
Data: 
31/03/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend