Quatre Jutjats donen la raó a SAP-FEPOL i obliguen a confinar efectius especialment sensibles al COVID19

Els quatre Jutjats accepten els arguments defensats per la nostra organització sindical i dispensa quatre persones membres del cos amb malalties que suposen un risc per al COVID19 a qui s'havia obligat continuar treballant

Barcelona, 31 de març de 2020.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha defensat sempre la necessitat de confinar totes les persones membres del cos especialment sensibles al COVID-19. A l’efecte, la nostra organització sindical sempre ha demanat una especial protecció per als mossos i les mosses amb patologies diverses, que podrien veure incrementat el risc greu, en cas de quedar contagiats pel SARS-CoV-2.

Una necessitat que fins ara, la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament i la Unitat de Vigilància de la Salut no han considerat, amb la mateixa intensitat que les organitzacions que representem al col·lectiu.

És per això que SAP-FEPOL va decidir portar als Jutjats aquesta qüestió, demanant com a mesures cautelars, eximir d’haver d’anar al centre de treball, les persones especialment sensibles al COVID19. Doncs be! Quatre Jutjats, de partits judicials diferents, han donat a la raó als arguments esgrimits pels serveis jurídics de la nostra organització sindical, acordant el confinament preventiu de persones (amb patologies diverses) especialment sensibles al COVID19.

Més concretament, els Jutjats Contenciosos Administratius números 9 i 15 de Barcelona i els Jutjat Contenciosos Administratius números 1 i 2 de Tarragona han acordat l’aplicació de les mesures cautelars sol·licitades per la nostra organització sindical, dispensant a les persones que hem defensat de l’obligació d’anar al seu lloc de treball.

Així mateix destaca el fet que les quatre mesures cautelars acordades pels quatre jutjats esmentats han estat per patologies diferents, tals com diabetis crònica, asma i sarcoïdosis (malaltia sistèmica), el que dona la raó a les demandes sindicals de prevenir i no sobreexposar a les persones membres del cos de mossos d’esquadra especialment sensibles.

Així doncs i vistes les modificacions que en data de 29 de març es van publicar amb la darrera versió del Pla d’Actuació de la Prefectura contra el SARS-CoV-2, SAP-FEPOL torna a demanar que es confini totes les persones amb especial sensibilitat a aquesta malaltia. A l’efecte considerem que mantenir a les comissaries o fins i tot fent funcions operatives, a persones especialment sensibles (per a les quals ni es pot garantir la distància de seguretat, ni se les pot subministrar el material suficient que garanteixi la seva màxima protecció) és exposar-les a un risc del tot innecessari.

Número de comunicat:
C-43/2020
Data: 
31/03/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend