El President del TSJC atén les demandes de SAP-FEPOL i allibera els efectius destinats al Servei TOGA

En resposta obtinguda dos dies després d'haver presentat l'escrit, el President del TSJC ha donat les instruccions oportunes al CeC per tal que s'alliberin les dotacions que avui, encara es mantenen vigilant edificis judicials

Barcelona, 1 d’abril de 2020.-

En data de 30 de març, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) adreçava un escrit a l’Excel·lentíssim President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Jesús Maria Barrientos Pacho demanant-li que, davant l’estat d’alarma declarat pel Govern de l’Estat per fer front al SAR-CoV-2, alliberés les dotacions que a dia d’avui s’estaven destinant al dispositiu TOGA.

En l’escrit adreçat, la nostra organització sindical justificava aquesta demanda en les limitacions de llibertat de circulació de les persones que establia l’article 7 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Doncs bé! Avui, 1 de d’abril, la nostra organització sindical ha rebut resposta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el qual ens ha comunicat que, en resposta a la nostra petició sobre la retirada del dispositiu TOGA, “atès els motius d’emergència sanitària i les limitacions de mobilitat que imposa l’estat d’alarma declarat, en data de 30 de març s’han donat les instruccions al Comissari en Cap per tal que disposi dels efectius policials que actualment té establerts per a la custòdia dels diferents equipaments judicials”.

Així mateix, en la mateixa resposta, el President del TSJC dona la possibilitat al cos de mossos d’esquadra de mantenir certes mesures en la “dimensió mínima que a criteri policial s’estimin imprescindibles”. Per tant, des del SAP-FEPOL celebrem aquesta ràpida i positiva resposta que arriba només dos dies després d’haver-les demanat.

Ara per tant, cal que la Prefectura doni via ràpida a les instruccions realitzades pel TSJC. A l’efecte, recordem que el mateix 30 de març i paral·lelament a la petició adreçada al Tribunal Superior, SAP-FEPOL també va enviar un escrit al propi DGP. És per això que esperem que de manera immediata es pugui disposar dels efectius que fins ara han estat destinats al dispositiu TOGA.

Per últim, volem traslladar a tot el col·lectiu les mostres de condol que el President del Tribunal Superior de Justícia ens ha fet arribar per la pèrdua d’un dels nostres companys víctima de la COVID19, amb el desig que cap dels vostres (ha afegit la resposta) “pateixi tan lamentables conseqüències”.

Número de comunicat:
C-44/2020
Data: 
01/04/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend