Reunió SGRH i organitzacions sindicals del cos de mossos d’esquadra d’1 d’abril

Resum dels punts tractats a la reunió d'avui a la qual hi hem assistit les organitzacions sindicals i la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia

Barcelona, 1 d’abril de 2020.-

Avui s’ha realitzat la darrera reunió amb la Subdirecció General de Recursos Humans i les organitzacions sindicals del cos de mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum dels punts que s’han tractat.

 • Dades actualitzades.

Demanem les dades actualitzades sobre l’afectació del COVID19 al cos de mossos d’esquadra. Ens les passaran al llarg del dia d’avui.

 • Persones sensibles.

En el Pla d’Actuació de Prefectura de 29 de març s’han modificat els criteris sobre persones especialment sensibles al COVID19, per poder donar compliment a les indicacions del Ministeri de Sanitat. A l’efecte i a diferència del que s’estava fent fins fa dos dies, ara s’està recomanant l’aïllament domiciliari. Suposem que malgrat no s’ha dit, alguna cosa hi tenen a veure les mesures cautelars que quatre jutjats diferents han concedit a les demandes presentades per SAP-FEPOL.

Per tant s’està fent un repàs de totes les sol·licituds presentades i fins el moment s’ha concedit l’aïllament domiciliari de 170 companyes i companys més, segons els nous criteris. A dia d’avui, la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral continua treballant per donar resposta a totes les demandes que s’havien enviat a la Dra. Santaeulària.

De totes les demandes presentades s’han denegat les de 64 persones membres del cos, que no estaven incloses ni en els supòsits anteriors, ni en els supòsits actuals. Pel què fa a les noves peticions recordem que hi ha un nou circuit que cal iniciar mitjançant l’adreça consultasalut.bcn.interior@gencat.cat.

Insistim també en el fet que el Servei de Vigilància de la Salut Laboral (un cop valorades les circumstàncies i si determina finalment el confinament) ha de fer un informe, per tal que la persona treballadora l’enviï al seu metge de capçalera, per tal que li doni la baixa.

No obstant, com s’ha fet des del primer dia, si el metge de capçalera no arriba (pels motius que sigui) a donar la baixa, es concedirà permís per deures inexcusables el qual es pot gestionar per ATRI.

 • Tractament per defunció de persones membres del cos de mossos d’esquadra.

Ara per ara i d’acord amb el que ha determinat el Ministeri de la Seguretat Social, les baixes per COVID19 es consideren per contingència comuna i no per contingència professional. Per aquest motiu l’assegurança que té contractada el cos de mossos d’esquadra no pagaria la indemnització que li correspondria al company o la companya finada.

Aquesta és una qüestió que afecta a tots els col·lectius, fins i tot a salut. Per tant, mentre no canvií aquest criteri no es podran considerar les morts produïdes per COVID19, com accident laboral. Des del SAP-FEPOL considerem aquesta qüestió prioritària i rebutgem rotundament, que un mosso que ha mort per COVID19 no sigui considerada aquesta mort, accident laboral.

 • Pagament de dietes i eleccions.

Com a conseqüència del confinament que es va iniciar el 13 de març i per les dificultats informàtiques que genera el teletreball del personal administratiu que està treballant des de casa, les dietes es pagaran a la major brevetat que sigui possible.

En relació al pagament de les eleccions, la SGRH ja va enviar tota la documentació per tal que les Subdelegacions dels Governs de les quatre províncies poguessin fer el pagament. No obstant la Subdelegació del Govern a Barcelona va demanar poder-ho fer en dues parts. Per tant s’està a l’espera de les Subdelegacions (especialment de la de Barcelona) per poder-les pagar totes a l’hora.

 • Test de detecció COVID19.

És una qüestió que, per la quantitat de persones membres del cos que estan confinades i també per aquelles que un cop superat el COVID19 han de tornar a treballar, es de màxima prioritat. És una qüestió que es va tractar en el Comitè Tècnic reunit ahir 31 de març.

No obstant (i malgrat el que se’ns ha anunciat en reunions anteriors) no es veu una data prevista per a què a les persones membres del cos de mossos d’esquadra se’ns puguin fer els tests de detecció. Des del SAP-FEPOL continuarem exigint a totes les Administracions la necessitat de fer JA! les proves de detecció del COVID19.

 • Desenvolupament temporal de funcions.

Després que des del SAP-FEPOL demanéssim un aclariment sobre la figura administrativa utilitzada per moure efectius policials de les seves places fixes i destinar-los alguns d’ells “de manera obligada” a altres destinacions, la SGRH ha argumentat aquesta necessitat amb l’article 23.4 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra.

Tal i com així es demanés per escrit en data de 28 de març, des del SAP-FEPOL continuem reclamant que per aquests efectius se’ls indemnitzi de tal manera que, el canvi temporal de destinació, no els suposi cap greuge econòmic (Decret 138/2008)

 • APEN.

Continuem demanant que les proves de detecció de COVID19 a interns es faci en els propis centres penitenciaris i alhora, que els trasllats als centres hospitalaris siguin els menys possibles, ja que la manca de material que patim ens obliga a fer-los sense el material de protecció adient.

 • Dispositiu a la conca d’Òdena (PLA ORIS)

Es demana que la gestió del servei es faci de tal manera que eviti el perllongament de la jornada de treball dels efectius que s’hi destinen.

Pel moment no es considera que les hores que s’estan treballant de més en la realització d’aquest dispositiu es paguin com a hores extraordinàries.

No obstant, per la signatura dels Acords signats i de la normativa actual sí s’aplicaran els coeficients pels canvis de planificació que s’han hagut d’aplicar.

 • Àrees de Custòdia de Detinguts de Barcelona.

S’ha articulat un circuit per minimitzar el risc d’exposició i fer els mínims trasllats possibles. Una de les mesures és la declaració per videoconferència de les persones detingudes. En cas que hi hagués un detingut amb COVID19 no s’ingressaria a l’ACD de Barcelona, sinó que es portaria a l’ABP Horta.

 • Sales Regionals de Coordinació Operativa.

Des del SAP-FEPOL hem traslladat el fet que algunes SRC estan patint una quantitat important de baixes mèdiques, cosa que incrementa la càrrega de treball dels operadors i operadores que continuen treballant. LA SGRH ho traslladarà a la Prefectura.

 • Neteja de vehicles i instal·lacions policials.

En la reunió del passat divendres el Subdirector General d’Administració i Serveis ens comuniqués que no hi havia cap tipus de limitació, per tal que els Serveis d’Administració Regionals contractessin empreses per fer la neteja ordinària i periòdica de vehicles i instal·lacions.

No obstant, hem comunicat que algunes de les Regions Policials no estan actuant sota aquest criteri i per tant hem reclamat que s’incideixi en el sentit del que se’ns va dir el passat 27 de març.

 • ISPC.

S’està avançant amb la formació on-line per tal que un cop tornin a l’Escola només quedés la part més física.

 • Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral.

Des del SAP-FEPOL hem denunciat la desaparició durant la gestió sanitària del COVID19 del Subdirector General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral. A l’efecte són nombrosos els escrits que des de la nostra organització sindical hem presentat a aquesta Subdirecció i la resposta que hem obtingut és 0. Per tant exigim que en les properes reunions, aquesta Subdirecció hi estigui present sempre, de la mateixa manera que ho està la Subdirecció General de Recursos Humans.

Aquests han estat els punts abordats en la reunió d’avui. La propera reunió està prevista per al proper divendres 3 d’abril del 2020. Ja sabeu que, com sempre, per qualsevol aclariment o per portar a properes reunions altres qüestions, us podeu posar en contacte amb la nostra xarxa de delegats i delegades.

Número de comunicat:
C-45/2020
Data: 
01/04/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend