Reunió SGRH – organitzacions sindicals del cos de mossos d’esquadra de 3 d’abril

Resum dels punts tractats en la reunió d'avui entre la SGRH i les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d'esquadra

Avui 3 d’abril les organitzacions sindicals ens hem tornat a reunir amb la Subdirecció General de Recursos Humans. Aquesta setmana, i a diferència de les anteriors, no ens hem pogut reunir amb membres de la Prefectura. A continuació us fem un resum dels punts que s’han tractat.

  • Afectació del COVID19 al cos de mossos d’esquadra.

Hem demanat les dades de positius i persones membres del cos confinades. Ens passaran les dades al llarg del dia d’avui.

  • Adquisició de test de detecció COVID19 i previsió d’inici per fer les proves.

Malgrat és una prioritat per al Departament d’Interior, continuem sense tenir data concreta per començar a fer proves de detecció COVID19 a les persones membres del cos de mossos d’esquadra. A dia d’avui per tant, les proves que s’estan fent són les que el servei públic de salut està determinant.

  • Persones especialment sensibles al COVID19.

S’ha enviat un correu avui, amb el resum de les actuacions que s’han fet i recordant el canvi de circuit en l’elaboració d’informes per part del Servei de Vigilància de la Salut Laboral (SVSL). En relació a les peticions que s’havien fet amb el circuit anterior (Dra. Santaeulària) ja s’ha revisat i està al dia. S’ha confinat a tothom que compleix els criteris i dels supòsits marcats en el Pla d’Actuació.

En relació a la resta casos de supòsits especials als quals a dia d’avui encara s’ha pogut donar resposta, s’han donat indicacions d’autoconfinament a l’espera que el SVSL resolgui. Se’ns informa que amb les noves peticions hi ha una demora de dos dies. A l’efecte des de la SGRH s’ha demanat que es faci un primera selecció sobre aquelles demandes que, sobre el paper, no estan dins dels supòsits. Per altra banda s’estan denegant supòsits que no entren dins dels que el Ministeri de Sanitat ha marcat com a especialment sensibles.

Per últim sobre aquest punt i en relació a la resolució de dubtes. Els dubtes genèrics que les oficines de suport poden tenir, aquestes s’han d’adreçar mossos.coronavirus@gencat.cat. Però tots aquells i aquelles que, individualment, tingueu encara dubtes sobre la vostra situació heu d’adreçar-vos a consultasalut.bcn.interior@gencat.cat.

  • ASEPEYO.

Han adaptat els horaris. Per tant per a tots aquells i aquelles que patiu un accident de laboral, abans d’adreçar-vos al vostre centre de referència de la mútua, truqueu ja que us podeu trobar que estigui tancat.

  • Gestió dels 60 i trobada de cadàvers en espais tancats.

Hem tornat a reclamar un protocol en el tractament i la gestió dels 60, especialment en espais tacats. Des de Prefectura, en la reunió de divendres passat, se’ns va comunicar que s’estava fent

  • Possibilitat per donar permís per mort o familiar un cop finalitzi la situació d’emergència

El permís per mort d’un familiar han de poder gaudir del permís tal i com està contemplat en l’actualitat. Es recorda que aquest permís no només està pensat per anar a la vetlla o sepeli del familiar, sinó que està pensat també per fer front a la reorganització familiar i dol que la mort d’un familiar ocasiona.

No obstant s’és conscient de la quantitat de situacions personals que la situació del COVID19 por generar. Per tant, en funció del que acabi succeint amb les persones mortes es buscarà poder donar respostes a les diferents situacions personals que sorgeixin.

  • Dispositiu TOGA

Després que el TSJC, a demandes de SAP-FEPOL, alliberés les patrulles que s’estaven destinant a cobrir el dispositiu TOGA, avui s’han reduït molt les dotacions que s’estaven assignant. Hem demanat quina és la posició de Prefectura.

  • Perllongament període de gaudiment d’AP any 2019 i 2020.

Tal i com ja reclaméssim per escrit i en anteriors reunions s’ha recordat que, un cop finalitzi l’estat d’alarma i es retorni a la normalitat es perllongarà el període de gaudiment dels permisos d’assumptes personals no gaudits l’any 2019 i que s’havia prorrogat la seva sol·licitud fins el 31 de maig. Des del SAP-FEPOL recordem que el que s’ha sol·licitat és el perllongament no només dels AP de l’any 2019, sinó també dels del 2020.

  • CP BRIANS.

Hem denunciat la gran quantitat de positius que s’estan donant en aquest centre penitenciari i a l’efecte hem reclamat saber quines són les mesures que des del Departament de Justícia s’han pres, en prevenció de la seguretat i salut dels efectius policials.

  • Convocatòria del Comitè de Seguretat i Salut Laboral.

Els sindicats integrats a la FEPOL hem presentat per escrit la sol·licitud de convocatòria extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra. A l’efecte s’ha sol·licitat que aquest Comitè es realitzi de manera extraordinària en els propers 5 dies.

Aquestes són les qüestions que s’han tractat en el dia d’avui! La propera reunió està prevista per al dilluns 6 d’abril. Per tant si necessiteu que traslladem alguna qüestió poseu-vos en contacte amb els nostres delegats i delegades.

Número de comunicat:
C-46/2020
Data: 
03/04/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend