SAP-FEPOL reclama la concessió de la medalla d’or amb distintiu vermell per als efectius del CME morts per COVID19

Després que s'instés al Ministeri de la Seguretat Social a reconèixer les morts per COVID19 com a morts per contingència professional, SAP-FEPOL ha demanat la medalla d'or amb distintiu vermell

Barcelona, 5 d’abril de 2020.-

En data de 2 d’abril del 2020, la Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya (FEPOL) a la qual hi està integrat el Sindicat Autònom de Policia (SAP) ha instat al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a considerar les morts produïdes per COVID19 de les persones membres dels diferents cossos d’emergències, com a morts per contingència professional.

Segons la normativa actual, i a l’igual com passa amb tota la classe treballadora, les persones membres dels serveis d’emergències entre elles, les que pertanyen al cos de mossos d’esquadra, si finen com a conseqüència del COVID19 la mort és considerada una mort per contingència comuna.

La sobreexposició al virus que en l’exercici de les seves funcions assumeixen els serveis d’emergències, afegida a les condicions sota les quals estem treballant amb una manca de material absoluta, ha fet que tant el personal sanitari, com les persones membres dels cossos i forces de seguretat estiguem patint unes conseqüències extremadament lesives a nivell individual.

Ara, després d’aquesta demanda, en un nou escrit registrat en data de 3 d’abril, la nostra organització sindical ha instat al Conseller d’Interior a condecorar a totes les persones membres del cos de mossos d’esquadra mortes per COVID19, amb la medalla d’or amb distintiu vermell, amb una remuneració econòmica, beneficiaris de la qual haurien de ser o bé, el o la cònjuge o els fills o filles.

Des del SAP-FEPOL, en l’escrit presentat, s’ha recordat al Conseller d’Interior que en la gestió de l’actual situació de crisi sanitària contra el SARS-CoV-2, el cos de mossos d’esquadra està actuant amb una professionalitat, amb una integritat i amb una dedicació absoluta. Està actuant s’ha exposat en l’escrit, “avantposant els interessos socials i col·lectius, als familiars i individuals i ho està fent a més, “sense el material de protecció que les administracions haurien d’assegurar”.

El cos de mossos d’esquadra està patint baixes considerables per l’exposició al COVID19. El confinament de membres del cos és important i l’afectació del virus està causant nombroses baixes, alguna d’elles malauradament irrecuperable.

És per això que des de la nostra organització considerem, que totes les persones membres del cos que siguin víctimes del COVID19 que llastimosament acabin perdent la vida, han de ser condecorades amb la medalla d’or amb distintiu vermell en funció de la normativa actual.

Les administracions tenen el deure moral de reconèixer l’esforç que les seves treballadores i els treballadors públics estan fent durant aquests dies. I ho poden fer en aquells casos que no s’han pogut recuperar, primerament considerant les morts per COVID19 com a morts per contingències professional i condecorant també, amb el màxim reconeixement, totes els mossos i mosses d’esquadra que han donat la vida en la gestió d’aquesta crisi sanitària.

ENLLAÇ A L’ESCRIT: clica aquí

Número de comunicat:
C-49/2020
Data: 
05/04/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend