Reunió SGRH i organitzacions sindicals del cos de mossos d’esquadra de 8 d’abril

Resum dels punts tractats avui a la reunió on predomina per importància, l'inici de les proves PCR de detecció del COVID-19

Barcelona, 8 d’abril de 2020.-

Avui dimecres, les organitzacions sindicals ens hem tornat a reunir amb la Subdirecció general de recursos humans de la Direcció General de la Policia. A continuació us fem un resum dels temes que s’han tractat avui.

 • Proves de detecció de COVID.

S’han començat a fer proves PCR de detecció del COVID-19 al cos de mossos d’esquadra. Malgrat que en un inici s’han començat a fer 40 proves diàries, a dia d’avui ja s’ha incrementat aquesta quantitat.

A l’efecte s’han contractat dos laboratoris per fer les analítiques de les mostres recollides, la qual la faran membres del cos adscrits a Policia Científica. Amb les dues empreses es té a disposició d’un total de 1700 proves, les quals s’aniran fent en la mesura que la logística ho permeti.

Seran els criteris establerts pel Comitè Tècnic del PROCICAT pels quals es determini la prioritat sobre a qui se li ha de fer les proves essent les primeres, aquelles persones que més temps porten confinades per patir simptomatologia. Les persones a qui se’ls farà les proves rebreu una trucada on se us donaran totes les instruccions.

Des del SAP-FEPOL i la resta d’organitzacions sindicals hem demanat que també siguin prioritàries les persones que, havent passat els 14 dies de confinament per haver patit simptomatologia, es reincorporen al servei. Cal que aquestes es reincorporin sabent que són negatius al COVID-19. En aquest sentit l’Administració considera que cal fer les proves a tothom que estigui confinat.

La intenció és que, malgrat a dia d’avui es recullen les mostres bàsicament al Complex Central, on es fa sense que la persona afectada hagi de baixar del cotxe, també se’n puguin recollir també a les Comissaries Regionals. No obstant cal veure com es planifica (ja ens informaran). La previsió és que els laboratoris que fan l’anàlisi de les mostres donin resposta, un cop rebin les mostres, en 24 hores.

Bàsicament per temes logístics, s’ha descartat que siguin els efectius de Policia Científica els qui s’adrecin als domicilis de les persones a qui cal fer les proves.

Cobertura en cas d’accident si ens anem a fer les proves al Complex Central: A preguntes dels sindicats, l’Administració recorda que la major part de persones a qui se’ls farà les proves, o bé estan de baixa mèdica o bé tenen permís per deures inexcusables. Per aquelles que estan de baixa, en tant que per definició no poden patir un accident laboral, des del SAP-FEPOL hem recordat la figura d’accident in mission per donar la mateixa cobertura que un accident laboral.

Còmput horari per la realització de les proves: A dia d’avui l’Administració no ha previst encara quina serà la fórmula que s’utilitzarà per computar els temps per a realitzar-se les proves, en tant que, com s’ha dit en el punt anterior no s’ha citat encara ningú que estigui en jornada de festa i per tant en actiu. Totes aquelles persones que s’està trucant o bé estan de baixa, o bé amb permís per deures inexcusables.

 • Permís per deures inexcusables i persones d’especial sensibilitat.

Des del SAP-FEPOL hem tornat a denunciar el desgavell sobre aquesta qüestió, ja que a dia d’avui encara ens continuem trobant casos de companyes i companys que, malgrat està dins dels supòsits especials que caldria confinar, se’ls obliga a continuar treballant operativament.

Des de la Subdirecció General de Recursos Humans es van donar les directrius sobre els canvis que ja se’ns va traslladar en reunions anteriors i aquests van en la línia de recomanar el confinament de totes les persones amb supòsits especials (inclòs el de l’edat). Per tant els comandaments policials s’han de regir pels criteris que des de la SGRH s’han donat.

Novament, veient aquesta disfunció, des de la nostra organització sindical exigim ja que la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral s’incorpori en aquestes reunions.

 • Desinfecció de vehicles i comissaries.

Després que des d’algunes organitzacions es proposés la neteja de vehicles i comissaries amb màquines d’ozó, l’Administració manifesta que no hi ha formalment la homologació que indiqui aquestes serveixin per fer una desinfecció del material. Per tant hores d’ara no es considera.

Des del SAP-FEPOL considerem que totes aquestes qüestions s’han de tractar tècnicament dins del Comitè de Seguretat i Salut Laboral. No obstant recordem que, tal i com va manifestar el Subdirector General d’Administració i Serveis en la reunió del passat 27 de març, l’Administració no té una limitació en la contractació a nivell regional, d’empreses que es dediquin a la desinfecció de vehicles i comissaries. Per tant és responsabilitat dels Serveis d’Administració Regional i dels Caps Regionals, la de contractar i planificar la neteja ordinària dels vehicles que tenen assignats i de les comissaries del seu àmbit territorial.

Per part seva, la SGRH ha corroborat que a dia d’avui s’ha duplicat la neteja dels vestidors de les comissaries. En cas que aquest fet no es doni a les vostres comissaries us demanem que ho comuniqueu als delegats i delegades de la nostra organització.

 • Material

Des del SAP-FEPOL hem tornat a denunciar la manca de material que patim. Hem detectat poques mascaretes FFP2 les quals han estat substituïdes per mascaretes quirúrgiques amb menys nivell de protecció.

Xoca que per exemple, que en furgonetes de l’ARRO, no tots els efectius disposin del mateix material de protecció i que s’hagin de jugar a la sort, qui se’l queda i qui no.

 • Sales Regionals.

S’han donat instruccions que, dins les possibilitats, es garanteixi la distància entre els operadors habilitant i s’escau, altres punts de connexió tal i com s’ha fet a la sala 112 de Reus després de la denúncia de SAP-FEPOL.

Des de la nostra organització sindical també s’ha recordat les baixes que estan patint, cosa que ja ha estat traslladada en anteriors reunions. No obstant encara no hi ha hagut canvis que permetin un reforç d’aquestes destinacions.

 • CP BRIANS.

Després que denunciéssim l’estat dels mòduls 4 i 5 d’aquest centre penitenciari, des del Departament de Justícia s’ha fet una neteja integral d’aquestes zones. Així mateix s’ha fet una desinfecció dels espais comuns on hi tenen accés les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

 • Comissions de servei.

La Subdirecció General ens han comunicat que s’ha aturat tot el procés de les comissions de servei, en previsió de no anar movent efectius pel territori. A l’efecte se’ns ha manifestat que aquelles comissions que finalitzen s’ha determinat la seva pròrroga automàtica.

 • Roda ACD de Barcelona.

Després de les informacions aparegudes sobre aquesta destinació, des del SAP-FEPOL, després dels compromisos adoptats amb els efectius adscrits a aquesta destinació, traslladem la necessitat de continuar amb la roda tal i com estava prevista. A l’efecte no entenem que, a diferència de les ocasions anteriors i tenint en compte que només afecta a efectius de Barcelona, depengui aquesta decisió de Prefectura.

 • Comitè de Seguretat i Salut laboral

Després que des de la nostra organització sindical s’hagi demanat per activa i per passiva la convocatòria d’un Comitè de Seguretat i Salut Laboral i després que, SAP, SEIME, SICME i AFITCME ho hagin demanat per escrit, la SGRH ens confirma que es realitzarà la setmana que ve.

 • Perllongament permisos per Assumptes personals.

Després que SAP-FEPOL reclamés ja per escrit en data de 20 de març, la SGRH insisteix que (donada l’excepcionalitat del moment) és evident que caldrà perllongar els períodes de gaudiment dels permisos d’assumptes personals.

A l’efecte recordem que la nostra organització ha reclamat el perllongament tant de l’any policial 2019, com el del 2020.

 • Codi 60 per COVID-19.

Des de les organitzacions sindicals tornem a reclamar la necessitat d’actualitzar el codi 60, després de les disfuncions que amb les morts per COVID-19. Fa dies que hem reclamat aquesta situació i encara no s’ha donat resposta.

Aquestes han estat les qüestions tractades a la reunió d’avui. Totes les organitzacions sindicals coincidim en la necessitat que en aquestes reunions hi hagi sempre membres de la Prefectura. Són moltes les qüestions que sorgeixen d’àmbit operatiu i seria convenient que sempre hi estigués representada.

Per tant esperem que en la propera reunió hi assisteixen tant membres de la Prefectura, com la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral. Per altra banda, com sempre, els delegats i delegades del SAP-FEPOL resten a la vostra disposició per portar a la propera reunió els aspectes que considereu oportuns.

Número de comunicat:
C-51/2020
Data: 
08/04/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend