El Jutjat acorda mesures cautelaríssimes i concedeix permís per deures inexcusables, per la cura dels fills de famílies monoparentals

El Jutjat Contensió Administratiu número 2 de Barcelona concedeix les mesures cautelars i obliga a l'Administració a donar permís per deures inexcusables a una companya per tenir cura del seu fill

Barcelona, 10 d’abril de 2020.-

Una de les qüestions que la nostra organització sindical ha demanat, des que es decretés l’estat d’alarma, ha estat la de concedir permís per deures inexcusables a aquelles persones membres del cos que, per les seves condicions o situacions familiars (per exemple família monoparental), els és difícil fer-se càrrec dels fills o filles durant la jornada laboral.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), juntament amb les organitzacions sindicals que ens encabim dins de la Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya (FEPOL) hem instat a l’Administració a concedir-nos el mateix permís, equiparant les condicions del nostre col·lectiu a la que tenen altres col·lectius professionals, com per exemple presons.

No obstant, la resposta que se’ns ha donat ha estat sempre la mateixa. O es demanen permisos per hores acumulades o mitjançant el seu comandament, es busca alguna mesura alternativa que permeti conciliar la vida laboral amb la familiar. Doncs bé! El Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia (SEIME-FEPOL) ha obtingut mesures cautelaríssimes en benefici dels interessos d’una de les seves afiliades, la qual essent família monoparental podrà gaudir de permís per deures inexcusables per tenir cura del seu fill.

A l’efecte, tal i com SEIME-FEPOL informa en el seu comunicat, el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona ha estimat els arguments defensats pels seus serveis jurídics ja que, no concedir aquest permís podria fins i tot vulnerar drets fonamentals, com el de la vida o la integritat física (per risc d’infecció de la recurrent i posterior contagi al menor d’edat) o el de protecció integral de la família.

Més específicament el JCA 2 de Barcelona ha estat prou clar en afirmar que «el RD 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma excepciona esta situación que aquí contemplamos como es la asistencia o cuidado a personas menores de edad, por lo que salvo prueba en contrario, de forma cautelar se observa una incompatibilidad de la recurrente para el desempeño de sus funciones ordinarias de mosso d’esquadra de seguridad pública en principio en constante exposición a la fuente del coronavirus.

Per tant, des de la nostra organització sindical celebrem la concessió d’aquestes mesures cautelaríssimes en tant que possibilita la concessió del permís a les famílies monoparentals, tal i com des del SAP-FEPOL hem estat reclamant des d’un inici. Felicitem doncs, al Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia per la consecució d’unes mesures cautelars que posen fi a una demanda que, entre d’altres qüestions, suposava un greuge per al CME.

Número de comunicat:
C-52/2020
Data: 
10/04/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend