El cos de mossos passa de fer 140 proves diàries a 0 en dos dies. I aquesta és la realitat!

De poder haver-se fet les proves al 95% de les persones afectades per la COVID-19, avui ens trobem en la mateixa situació que patíem a l'inici de la crisi sanitària.

Barcelona, 16 d’abril de 2020.-

Les proves PCR havien costat moltíssim que es comencessin a fer a les persones membres de la PG-ME. Totes les organitzacions sindicals, totes sense excepció des del el primer dia (i qui pretengui treure rèdit d’això s’equivoca), havíem estat reclamant la seva realització a totes les companyes i companys que havien patit un contacte estret amb persones infectades per COVID-19 o que mostraven simptomatologia, així com també aquelles que es reincorporaven al servei.

Les proves s’estaven fent majoritàriament al Complex Central, però també de manera descentralitzada a diferents Regions Policials (RPC, RPPO, etc.) o fins i tot, en algun domicili particular. Per com s’estava realitzant la recollida de mostres, als delegats de prevenció de riscos i salut laboral del SAP-FEPOL se’ls originaven preguntes que demà s’haguessin intentat resoldre, en el Comitè de Seguretat i Salut Laboral que està convocat.

Però des que el TSJC (a instàncies d’USPAC) determinés l’obligatorietat de fer les proves en els domicilis d’aquells i aquelles que esteu afectats pel COVID-19 (les mateixes proves, però en el domicili) el canvi d’escenari ha estat rotund i lamentable. Són molts els missatges que des de la nostra organització sindical no parem de rebre. Missatges com els que exposem a continuació:

  • Bon dia, el Comissari ens informa que sobre les proves PCR que es tenien que fer aquesta setmana a la nostra Regió, varen quedar aturades ja que la resolució del TSJC va estimar la denúncia interposada pels sindicats requerint que les proves PCR es fessin en el domicili dels agents. Doncs ara hi ha diversos agents que s’han queixat i NO volen que la comitiva es desplaci als domicilis particulars. Be per poder donar resposta a aquestes situacions, s’han aturat totes es proves fins que hi hagi una nova directriu de procediments a seguir. Per altra banda la Diputació de Girona ha comprat proves PCR per fer-les a totes les PL i Vigilants de la Regió. cap altra novetat.”

  • “Per ordres de Prefectura, científica no pot anar a recollir mostres a casa d cap company. Quan els companys tinguin l’alta han de comunicar amb suport i suport no els pot incorporar a treballar fins q tinguin el test fet”.

És a dir! S’han anul·lat totes les proves! No es fan proves ni tant sols als domicilis! Per tant, la realitat és que hem retrocedit i estem en el mateix escenari que teníem a l’inici de la crisi sanitària. De 120 o 140 proves diàries que, segons se’ns va informar en la reunió d’ahir mateix, hem passat a 0.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) no podem tolerar aquesta esperpèntica situació i exigim tornar a l’escenari que prèvia a aquesta crisi teníem implantat. Exigim reiniciar de manera immediata la realització de les proves de detecció de la COVID-19. Volem que es realitzi les proves imminentment a tots aquells companys i a totes aquelles companyes que viuen amb la intranquil·litat de saber si poden o no, infectar les seves famílies i que de manera VOLUNTÀRIA volen fer-se-la.

És per això que, amb l’ànim de saber l’estat del procediment judicial, avui mateix SAP-FEPOL s’ha personat com a part en el procés que USPAC va iniciar en el TSJC. Passar de 140 proves a 0 en dos dies és intolerable.

Número de comunicat:
C-58/2020
Data: 
16/04/2020


Send this to a friend