El jutjat concedeix permís per deures inexcusables a una companya divorciada amb custòdia contínua de fills menors

Després de guanyar una primera sentència per a famílies monoparentals, amb la guanyada avui es concedeix permís per deures inexcusables per a una companya divorciada amb custòdia contínua de fills menors

Barcelona, 17 d’abril de 2020.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) segueix guanyant la partida a l’Administració en els jutjats, en quan a l’aplicació del permís per deures inexcusables. Si en una primera sentència, els jutjats valoraven el permís per deures inexcusables per a famílies monoparentals, avui el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona ha estimat el recurs presentat pels nostres serveis jurídics concedint (amb aplicació de mesures cautelaríssimes) aquest permís, per una membre de la PG-ME divorciada amb custòdia contínua dels seus dos fills menors.

En aquest cas, el Jutjat ponderant els interessos en conflicte fa prevaldre “indubtablement, la salut de la recurrent per garantir la cura dels seus dos fills menors d’edat. Per tan, malgrat ha de regir el principi d’executivitat dels actes administratius, el cert és que l’interès públic no es veu greument afectat per l’eventual trigança en la reincorporació de l’actora al seu lloc de treball”.

Així doncs, el jutjat concedeix el permís per deures inexcusables a la nostra afiliada la qual previ a la instància judicial i al tenir la custòdia contínua dels seus dos fills menors, no podia conciliar la seva vida familiar amb la laboral.

Des que esclatés la crisi sanitària, SAP-FEPOL sempre ha instat a l’Administració a flexibilitzar les mesures d’incorporació al servei de les persones membres de la PG-ME. Ja en l’escrit presentat en data de 12 de març amb número de tràmit 7V1ZDNQ1, la nostra organització sindical demanava (a més de crear un Grup de Gestió contra el SARS-CoV-2 per aquestes qüestions) flexibilitzar el règim horari a les necessitats individuals de casos especials, com el de la nostra afiliada.

No obstant, la resposta que sempre ens ha donat l’Administració als escrits presentats, però també en les reunions on hem reclamat aquesta qüestió ha estat negativa. L’Administració sempre ha donat aquesta responsabilitat als caps de les Àrees i Unitats de les persones afectades per tal de trobar una solució.

Però a la vista dels extrems exposats en aquest comunicat queda en evidència que en aquest cas, ni els comandaments de la comissaria, però tampoc els regionals han atès les demandes individuals de la nostra companya, la qual en cap cas podia deixar els seus fills menors d’edat, sols a casa seva.

És per això que des de la nostra organització sindical celebrem que el Jutjat Contenciós hagi atès les nostres demandes i hagi obligat a concedir el permís per deures inexcusables per aquest cas en qüestió. Recordem que aquest no és un dret exclusiu per a les persones membres de la PG-ME. Altres col·lectius com presons ja el tenen, cosa que significava un greuge comparatiu respecte el cos de mossos.

Per últim però no menys important! Aquesta és una sentència que genera precedents. També per als afiliats o afiliades a altres organitzacions sindicals del cos de mossos d’esquadra, algunes de les quals (USPAC), després de la crisi oberta arran del posicionament del TSJC en quan a les proves PCR s’han afanyat a vendre un complot entre l’Administració i el SAP-FEPOL per evitar que es facin les proves de detecció de la COVID-19. Ni molt menys! Nosaltres defensem els interessos col·lectius! No totes poden dir el mateix.

Número de comunicat:
C-60/2020
Data: 
17/04/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend