CSSL de 18 d’abril: finalment es crea un Grup de Gestió contra el SARS-CoV-2 i pla d’actuació

Després que l'11 de març (fa més d'un mes) SAP-FEPOL proposés la creació d'un Grup de Gestió, el CSSL celebrat ahir va ademetre aquesta proposta. Un comitè provocat pels sindicats que estem dins la FEPOL

Barcelona, 18 d’abril de 2020.-

Ahir es va realitzar el Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) de la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra. Un comitè que s’ha hagut de reunir de forma extraordinària a petició dels sindicats que formem part de la FEPOL (SAP, SEIME, SICME i AFITCME), ja que malgrat estar en la situació de crisi sanitària que ens trobem, la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral (SGPRiSL) del Departament d’Interior no s’havia plantejat convocar.

A continuació us fem un resum dels punts que s’han tractat en aquest CSSL.

  1. Prèvia:

Abans de començar el Comitè i tenint en compte que aquest ja hauria d’haver estat convocat de manera ordinària, SAP-FEPOL ha recordat l’article 34 i l’article 38.3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals segons els quals, les persones treballadores “tenen dret a participar en l’empresa, pel que fa a les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el treball” i ho faran en el CSSL el qual s’ha de reunir cada trimestre i sempre que ho sol·liciti alguna de les seves representacions”.

Per tant, des de la nostra organització sindical hem denunciat que, amb la que està caient ens sembla increïble que aquest Comitè no hagi estat convocat d’ofici (més quan l’últim es va fer el 13 de desembre del 2019).

  1. Creació del Grup de Gestió de la malaltia i Pla d’actuació.

Ja en data d’11 de març (previ a que es decretés l’estat d’alarma) i conscients del que estava venint, SAP-FEPOL va demanar per escrit la creació d’un Grup de Gestió del Coronavirus (SARS-CoV-2) i Pla d’Actuació, que depengués del CSSL i en el qual, les organitzacions sindicals hi tinguéssim representació.

Bé! Després de sis setmanes de pandèmia i d’haver estat denunciant en les reunions mantingudes amb la Subdirectora General de Recursos Humans, qüestions que afectaven la major part d’elles la seguretat i la salut laboral (falta de material, desinfecció, persones especialment sensibles, proves de detecció de la COVID-19, etcètera), el Subdirector General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral finalment ha atès la nostra petició. Ho celebrem!

A l’efecte es crearà una Comissió delegada del CSSL en la qual podrem plantejar tots els temes relacionats amb la COVID-19, així com també les actuacions a dur a terme no només de forma immediata, sinó en el futur més proper. Aquest Grup tindrà caràcter permanent sobre malalties infeccioses/contagioses i es reunirà setmanalment i mentre les circumstàncies ho aconsellin.

  1. Persones especialment sensibles a la COVID-19.

Sorprenent que, malgrat les mesures cautelars que quatre jutjats diferents van donar a persones especialment sensibles i afiliades a SAP-FEPOL, encara avui tinguem problemes amb aquesta qüestió.

Sorprenent és que seguim rebent trucades de companyes i companys que, malgrat ser persones especialment sensibles, encara se’ls proposi fer tasques operatives en comissaries. O que fins i tot , se’ls mantingui en un despatx sense fer res, per no haver-los d’enviar cap a casa.

Sorprenent, que la SGPRiSL hagi estat desapareguda per gestionar aquesta qüestió, cosa que ha provocat que no es confinés a companyes i companys amb supòsits de risc contra la COVID-19 exposant-los a un risc innecessari.

I sorprenent és també que la SGPRiSL hagi trigat 10 dies en donar senyals de vida, però que no ho hagi fet per iniciativa pròpia, sinó que hagi estat una organització sindical (la nostra) la que l’hagi obligat a fer-ho.

Des del SAP-FEPOL hem remarcat que les comissaries no són espais segurs. Alhora no pertoca als comandaments decidir si un efectiu policial, pot continuar fent tasques operatives en un “entorn” segur de la comissaries. Per tant, les persones amb especial sensibilitat NO PODEN ESTAR en unes dependències policials.

La SGPRiSL reconeix estar desbordada per la situació i que, malgrat són pocs els professionals que tenen intenten donar resposta el més ràpidament possible. Recordem que SAP-FEPOL, ja l’any 2018 va denunciar davant la Inspecció de Treball aquesta deficiència i la pròpia Seguretat Social va considerar que haurien de ser nou (9) i no cinc (5) els facultatius del Servei de Vigilància i Salut Laboral del Departament d’Interior.

Per tant, exigim la màxima celeritat en aquesta qüestió i la màxima prevenció cap a aquest col·lectiu de persones.

  1. Equips de protecció individual (EPI).

La Divisió Tècnica confirma que s’està rebent molt més material que les setmanes anteriors. Tenen previsió fins el 25 de maig de repartir mascaretes FFP2 (8000 unitats), guants (1000 caixes), kits amb vestit de partícules, ulleres, mascaretes i hidrogel (SANITOL o similar). En les properes setmanes es disposarà de10.000 mascaretes FFP2 i 10.000 més de quirúrgiques.

Tal i com ja se’ns manifestés en reunions anteriors, es fan planificacions d’entrega a tres setmanes vista i aquestes es realitzen els dilluns. Des del SAP-FEPOL denunciem que algunes destinacions tenen falta de material i reclamen la dotació immediata.

  1. Proves de detecció PCR i nova proposta.

Després de la provisió del TSJC a instàncies d’USPAC, ens confirmen que s’han aturat totes les proves. Des del SAP-FEPOL considerem que reiniciar les proves és vital. Però més enllà de seguir amb la polèmica i, amb l’ànim d’oferir alternatives de solució, la nostra organització sindical ha fet una nova proposta.

A l’efecte, l’Ordre SND/344/202 de 13 d’abril sobre contenció de la crisi sanitària, estableix en el seu punt primer que “les comunitats autònomes tindran a la seva disposició els centres, serveis i establiments sanitaris de diagnosis clínica de titularitat privada ubicats en la seva comunitat que no estiguin prestant servei en el Sistema Nacional de Salut, així com el seu personal”.

Per tant en base a aquesta Ordre, des del SAP-FEPOL hem instat al SGPRiSL del Departament d’Interior a, mitjançant el CatSalut i prèvia sol·licitud dels Doctors del Servei de Vigilància de la Salut Laboral (SVSL) instar als laboratoris (els quals han d’estar a la seva disposició) a fer les proves PCR a tota la PG-ME.

Malgrat també hauria d’acceptar-se per part del TSJC, creiem que cal continuar buscant solucions que desencallin la situació actual, mentre no es torna al volum de recollida de mostres que fins aquesta setmana es pretenia arribar amb els efectius de la DPC.

  1. Termòmetre de temperatura.

Se n’han comprat 150. De moment han arribat la meitat que s’han repartit per les comissaries. Encara no hi ha un protocol per fer-los servir però, malgrat no tenir-lo s’ha prioritzat la seva utilització.

Aquests han estat els punts tractats en aquest Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL). Com a conseqüència de la creació del Grup de Gestió, el proper 28 d’abril es realitzarà una nova reunió a la qual esperem rebre una resposta (si és que no s’ha rebut abans) de la proposta realitzada per desencallar la situació amb les proves de detecció de la COVID-19 a la PG-ME.

Número de comunicat:
C-62/2020
Data: 
18/04/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend