SAP-FEPOL insta al Govern a incorporar als laboratoris privats dins del Sistema Sanitari Públic

En base a l'Ordre SND/344/2020, de 13 d’abril, la nostra organització sindical insta al Govern a posar els laboratoris privats a disposició del sistema sanitari públic

Barcelona, 18 d’abril de 2020.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha adreçat avui dissabte un escrit al Conseller d’Interior Miquel Buch, instant-lo a incorporar dins del CatSalut els laboratoris privats que encara avui no participen en el Sistema Sanitari Públic.

Després que les proves de detecció PCR hagin deixat de realitzar-se a les persones membres del cos de mossos d’esquadra i amb la intenció d’oferir una alternativa, la nostra organització sindical ha justificat aquesta proposta en l’Ordre SND/344/2020, de 13 d’abril per la qual s’estableixen mesures excepcionals per al reforç del Sistema Nacional de Salut i la contenció de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

A l’efecte el seu punt primer estableix “les comunitat autònomes tindran a la seva disposició els centres, serveis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic de titularitat privada ubicats a la seva comunitat autònoma que no estiguin prestant servei en el Sistema Nacional de Salut, així com del seu personal”.

Així mateix, l’Ordre SND/344/2020 determina que “la indicació per a la realització de les proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19 haurà de ser prescrita per un facultatiu d’acord amb les directrius, instruccions i criteris acordats a l’efecte per l’autoritat sanitària competent”.

És per això que, tal i com ahir la nostra organització sindical proposés en el Comitè de Seguretat i Salut Laboral convocat per les organitzacions integrades dins la FEPOL i davant la situació de 0 proves diàries, avui el Sindicat Autònom de Policia ha remès una escrit al Conseller d’Interior per tal que dugui la nostra proposta al proper Consell Executiu.

A l’efecte considerem que mitjançant el CatSalut i prèvia sol·licitud dels Doctors del Servei de Vigilància de la Salut Laboral (SVSL), en funció de l’Ordre SND/344/2020 de 13 d’abril, es podria instar als laboratoris que a dia d’avui encara són entitats privades a fer les proves PCR a les persones membres de la Policia de la Generalitat. Utilitzar l’àmplia infraestructura d’aquests laboratoris possibilitaria la realització de proves immediates, tal i com totes les organitzacions sindicals sense excepció, hem estat reclamant des que es decretés la crisi sanitària.

Fins el passat 15 d’abril, amb la implicació dels efectius destinats a la Divisió de Policia Científica i amb la contractació del servei de dos laboratoris (SYNLAB i ECHEVARNE) s’han estat fent les proves PCR als membres de la PG-ME, segons el criteri establert pel Comitè Tècnic del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT).

Cal per tant recuperar aquest escenari i la utilització dels extrems establerts per l’Ordre SND/344/2020, posant a disposició dels Drs. Planas i Noró del SVSL, de la infraestructura i del personal dels laboratoris que encara són privats és una proposta que hauria de ser acceptada tant pel Govern de la Generalitat, com pel propi Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

ENLLAÇ A L’ESCRIT ADREEÇAT AL CONSELLER: clica aquí

Número de comunicat:
C-63/2020
Data: 
18/04/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend