La SGPRiSL continua exposant les persones especialment sensibles a la COVID-19

Des de la nostra organització sindical reclamem la modificació del segon criteri que la SVSL fa constar en els informes de les persones especialment sensibles.

Barcelona, 20 d’abril del 2020.-

En el passat Comitè de Seguretat i Salut Laboral convocat per les organitzacions que formem part de la FEPOL (SAP, SEIME, SICME i AFITCME), la nostra organització sindical va tornar a denunciar per enèsima vegada, l’exposició de les persones especialment sensibles a la COVID-19. Una qüestió que diferents jutjats del contenciós administratiu ja ens han donat la raó.

En el mateix Comitè, SAP-FEPOL, veient que no s’estava fent, va tornar a reclamar la necessitat de confinar en els seus domicilis a aquest col·lectiu sensible i argumentant aquesta demanda novament en les pròpies dades del Ministeri de Sanitat, les quals deixen molt clar que les persones especialment sensibles a la COVID-19 suposen el 66,3% dels ingressos hospitalaris.

No obstant i com denunciem, malgrat el que s’ha determinat en el CSSL, a dia d’avui i de manera massa freqüent, la nostra organització sindical continua rebent trucades de persones membres de la PG-ME amb especial sensibilitat a qui se’ls continua obligant a fer funcions a les comissaries.

I és que com a conseqüència del punt 2 dels informes de valoració del personal especialment sensible al nou coronavirus, que el Servei de Vigilància de la Salut (SVSL) envia a les persones afectades, no s’està garantint el confinament de les mateixes. Concretament aquest punt expressa:

  • Que s’ofereixi al treballador/a fer treball d’oficina o tasques operatives que no impliquin atenció al públic o teletreball i si no és possible aquesta mesura la DG implicada informarà al SVSL per tal de que es pugui fer el tràmit per la procedència de l’aïllament preventiu, per impossibilitat de reubicació en un lloc exempt de risc de COVID-19. Aquest document és farà arribar al treballador/a al efectes oportuns.

Des del SAP-FEPOL, vista la confusió que aquest punt està generant i que no garanteix la pretensió inicial de la mesura (que no és altra que el confinament) hem tornat a exigir a la SVSL la seva retirada i modificació.

Considerem que els comandaments policials no han de tenir la responsabilitat de trobar un lloc a les comissaries que estiguin lliures de COVID-19. Primer perquè no hi són i segon perquè no és un personal a qui s’hagi format ni a nivell mèdic, ni tècnic en prevenció de riscos laborals.

Per tant, SAP-FEPOL amb aquest nou escrit ha tornat a reclamar novament a la SGPRiSL, tal i com ho ha fet de manera insistent des de l’inici de la crisi sanitària, el confinament immediat de les persones especialment sensibles. De no fer-ho es provocarà novament que tinguem que recórrer a la justícia tantes vegades com sigui necessari.

Número de comunicat:
C-64/2020
Data: 
20/04/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend