Les persones especialment sensibles a la COVID-19 comencen a rebre indicacions clares de confinament

A diferència com fins ara, el Servei de Vigilància de la Salut prescriu la necessitat que la persona especialment sensiblen passi a una situació d'incapacitat temporal

Barcelona, 24 d’abril de 2020.-

El passat 20 d’abril, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) emetia un comunicat denunciant les repetides vegades que s’obligava a les persones membres de la PG-ME especialment sensibles a la COVID-19, a continuar fent tasques a comissaries exposant-les innecessàriament a un risc de contagi.

La nostra organització sindical, de la mateixa manera que ja ho havia fet reiteradament amb anterioritat, instava a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral (SGPRiSL) del Departament d’Interior a modificar el punt 2 dels informes que el Servei de Vigilància de la Salut Laboral (SVSL) enviava a les persones afectades.

Al nostra entendre, la mala redacció del punt 2 i la manca de concreció de les mesures a adoptar, donava la responsabilitat als comandaments de les persones afectades per buscar-lo-hi un espai en unes dependències policials lliures de COVID-19. Aspecte al nostra entendre impossible de garantir.

Doncs bé! Sembla que avui, els informes que han començat a rebre les persones especialment sensibles ja són diferents als que fins ara s’estaven enviant. En concret, la Unitat de Vigilància de la Salut conclou l’informe amb allò que, des del SAP-FEPOL hem estat reclamant sempre. Concreció! I és que a diferència com fins ara, els Doctors de Medicina del Treball acaben els seus informes prescrivint que la persona especialment sensible “ha de passar a situació d’incapacitat temporal”.

A més els informes justifiquen aquesta decisió en la impossibilitat d’oferir a la persona especialment sensible, cap alternativa preventiva, ni protecció adequada que eviti el contagi o reubicació en un altre lloc de treball exempt de risc d’exposició.

Per tant ara sí podem dir que els informes emesos pel SVSL no donen peu a interpretacions, oferint instruccions clares a seguir, que no són altres que per aquest col·lectiu de persones ha de ser. El de confinar-les en els seus domicilis.

Esperem per tant que el conflicte amb les persones especialment sensibles finalitzi ja, malgrat portar un mes batallant per protegir a un col·lectiu de companys i companys que, des del primer dia caldria haver protegit i no haver exposat de manera innecessària a la COVID-19. No obstant tots aquells i aquelles que continueu tenint problemes restem a la vostra disposició.

Número de comunicat:
C-67/2020
Data: 
24/04/2020


Send this to a friend