Un cop aprovats els pressupostos, l’increment de 300 euros anuals ha de ser automàtic

Un cop aprovats els pressupostos del 2020, la implementació dels 300 euros anuals ha de ser automàtica i ha de fer-se efectiva a la propera nòmina.

Barcelona, 25 d’abril de 2020.-

Després de tres anys amb els mateixos, ahir 24 d’abril es van aprovar els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020. Els aprovats ahir són uns pressupostos importants per a la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra ja que algunes mesures signades en els darrers acords són d’aplicació directa un cop publicats en el DOGC.

Cal recordar que el passat mes de febrer es va signar amb el Departament d’Interior un acord que, hores d’ara encara està pendent de passar el tràmit de la Comissió de Retribucions i Depeses de Personal. Un tràmit però, que per l’actual situació de la COVID-19, encara ha de passar.

  • Increment de 300 euros anuals automàtic. (Acords 2008 i 2017).

De l’Acord del 2008 restava pendent aplicar un increment del complement específic mensual de 23,08 euros i del corresponent a les pagues extraordinàries de juny i de desembre en 11,52 euros, el que representa un total anual de 300 euros.

Malgrat com hem dit, l’Acord del mes de febrer resta pendent de passar el tràmit de la Comissió de Retribucions i Depeses de Personal i posterior publicació al DOGC, l’Acord del 2017 assegura que aquest increment sigui automàtic i per tant, no hauria de quedar subjecte a aquest pas. Per tant, l’increment de 300 euros anuals (bruts) ha d’aplicar-se ja en la propera nòmina. Estarem pendents!

  • El val menjador, el FAS i el complement de productivitat continuen retallats per a tota la Funció Pública.

Els pressupostos del 2020, no han contemplat la seva recuperació, no han contemplat aixecar les retallades sobre el val menjador, el FAS i el Complement de Productivitat. No obstant recordem que des de l’Acord del 2017 signat per SAP-FEPOL, les persones membres de la PG-ME tenim dret a percebre una compensació per treballar en cap de setmana de 8 euros.

Una compensació que ha estat ampliada a tots els dies de la setmana, amb la signatura de l’Acord del 2020 i que entrarà en vigor un cop aquest es publiqui al DOGC. Per tant, si no s’haguessin signat els Acords esmentats (però especialment el del 2017) a dia d’avui el CME continuaria sense rebre (encara que mínima) cap tipus de compensació per treballar 12 hores.

  • Retorn de les pagues extraordinàries 2013 i 2014.

Recordem que aquesta qüestió és matèria de negociació a la Mesa General de la Funció Pública i que a l’efecte, l’Acord d’11 de desembre de 2018 establia el retorn de la paga extraordinària de 2013, en els anys 2019 i 2020 i la del 2014, en els anys 2021 i 2022. El 60% està contemplat retornar-lo aquest 2020.

Per últim! Des del SAP-FEPOL ja hem reclamat al Govern que malgrat l’actual situació, es segueixi el tràmit de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal. Si s’han aprovat uns pressupostos de la manera com es van aprovar ahir, un tràmit com el de la Comissió també ha de ser possible fer-se.

Número de comunicat:
C-68/2020
Data: 
25/04/2020


Send this to a friend