Comitè de Seguretat i Salut Laboral de 28 d’abril

Resum del Comitè de Seguretat i Salut Laboral que s'ha realitzat avui i al qual hi ha assistit la nostra organització sindical.

Barcelona, 28 d’abril de 2020.-

Avui s’ha realitzat un nou Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra. El segon CSSL en deu dies provocat per les organitzacions sindicals que estem dins la FEPOL, després que des del 13 de març fins el 18 d’abril no se’n realitzés cap. A continuació us fem un resum dels punts tractats.

  • Persones especialment vulnerables.

Hores d’ara no es disposa del número exacte de persones especialment vulnerables membres del cos de mossos d’esquadra. Així mateix el Servei de Vigilància de la Salut Laboral (SVSL) té pendents quaranta-dues (42) peticions per resoldre.

Respecte la seva gestió i desconfinament, aquest es farà segons criteris que estableixin les autoritats sanitàries. No obstant, mentre segueixi l’estat d’alarma i la situació de vulnerabilitat, les persones especialment sensibles seguiran de baixa laboral o de permís per deures inexcusables.

Des del SAP-FEPOL hem denunciat els continus canvis de criteri sobre aquesta qüestió i la lentitud per resoldre les peticions de les persones afectades, algunes de les quals han hagut d’esperar més d’una setmana la resolució del SVSL. Malgrat hem demanat un número de telèfon, la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral (SGPRiSL) segueix rebent les demandes a través del correu electrònic (cssl.cme@gencat.cat).

  • Afectació de la COVID-19 en el cos de mossos d’esquadra.

Actualment hi ha uns 1610 efectius de baixa per COVID19, dels quals han estat de baixa un 9.38 % de la plantilla. Del total de les 1610 persones confinades, el 50% han hagut de requerir una baixa superior als 14 dies. Per altra banda el 21,06% de les persones confinades han estat dones i el 78,94% han estat homes.

  • Estat de les proves PCR en el cos de mossos d’esquadra.

La SGPRiSL confirma que fins la interlocutòria del TSJC, la qual obligava a fer les proves PCR en els domicilis per contra de fer-se tal i com s’estaven fent fins llavors, s’havien arribat a fer un total de 875 proves PCR, de les quals el 86% van resultar negatives.

Davant d’aquesta situació i en tant que segons l’Ordre SND/344/2020 de 13 d’abril les proves s’han de gestionar des del Departament de Salut, el Departament d’Interior està fent gestions per veure com s’acabaran realitzant. Recordem que arran de la interlocutòria del TSJC a demandes d’USPAC, el Departament d’Interior i el Departament de Salut han denunciat davant del Ministeri de Sanitat un conflicte jurisdiccional en virtut de la Llei Orgànica 2/1987.

Del total de persones confinades n’hi ha 1300 pendents de fer-se les proves, moltes de les quals van acumulant hores de romanent a l’espera que (tal i com ha demanat USPAC) es facin les proves als seus domicilis.

Segons informacions de la SGPRiSL el plantejament per fer les proves serà el següent: La petició o prescripció de la prova la faran els metges de mútues (segurament ASEPEYO), els quals ho portaran als laboratoris (actualment al servei de la Sanitat Pública), i els resultats els facilitarà la mateixa mútua.

  • Equips de protecció, neteja i desinfecció de vehicles:

Tal i com ja se’ns informés en reunions anteriors, el repartiment de material de protecció es fa cada dilluns, no obstant també hi ha la possibilitat de reposar-ne entre setmana. S’ha denunciat algun material defectuós que ha estat repartit.

Tal i com reclaméssim per escrit, des del SAP-FEPOL hem insistit en la necessitat de realitzar desinfeccions de comissaries i vehicles de forma periòdica i no només quan es dona un positiu. Així mateix hem reclamat que davant la impossibilitat de netejar un vehicle o un espai que possiblement estigui afectat per la COVID-19, aquest es pugui tancar i no utilitzar. A l’efecte se’ns contesta que els Comandaments poden demanar (tantes vegades com es vulgui també d’extraordinàries) les desinfeccions de comissaries i vehicles.

Per altra banda se’ns informa que s’han adquirit més de 300 mampares per les OAC i locutoris, les quals a finals de la propera setmana es començaran a repartir.

  • Mal funcionament del Servei de Prevenció de Riscos i Salut Laboral durant la crisi:

Des que es declarés l’estat d’alarma, des del SAP-FEPOL hem denunciat el mal funcionament del SPRiSL. Recordem que segons l’article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, el Departament té l’obligació d’informar als delegats de les organitzacions sindicals de l’activitat preventiva i de les afectacions als treballadors.

En cap cas el col·lectiu pot patir les jubilacions dels metges del Servei de Prevenció, les baixes dels facultatius i de tot el personal. No és la primera vegada que des de la nostra organització reclamem que s’incrementin els recursos humans en aquest servei i davant el deficient servei, insistim en aquesta necessitat.

  • Adaptacions dels llocs de treball.

Com a conseqüència de l’actual situació hi ha persones que finalitzen les seves adaptacions que tenien concedides. Per tant cal informar-les de com han d’actuar. El Dr. Planas ha manifestat que caldria perllongar-les fins l’1 d’octubre ja que no serà possible revisar els casos amb garanties.

  • Rentat de la uniformitat.

Se’ns recorda que cal rentar la roba a 60º. No obstant aquesta temperatura pot deteriorar molt la roba. És per això que si algú té problemes es pot demanar una reposició extraordinària de totes les peces que calguin.

  • Manca d’informació.

Des del SAP-FEPOL hem denunciat la manca d’informació que les organitzacions sindicals estem patint davant fets tant rellevants com els positius de Salt, L’Escala o La Bisbal d’Empordà. La justificació per part de la SGPRiSL és novament la manca de personal, la qual cosa no els ha permès fer les comunicacions oportunes. Des de la nostra organització sindical tornem a insistir. El col·lectiu no ha de patir les conseqüències d’aquesta mala gestió de personal de la Subdirecció, més quan per una banda es reconeix la manca de personal, però per l’altra no es vol contractar-ne més.

Aquests són els temes tractats per SAP-FEPOL a la reunió. Forces temes per no haver-hi assistit tal i com USPAC ha dit en el seu comunicat. La propera està prevista per al proper 7 de maig. Des de la nostra organització sindical reclamem incrementar la periodicitat de les reunions i fer-les ja dins del Grup de Gestió contra la COVID19 que en l’anterior CSSL es va reconèixer ser una bona proposta.

Número de comunicat:
C-72/2020
Data: 
28/04/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend