S’allarga el període de gaudiment dels assumptes personals del 2019 fins el 31 de gener

Després que SAP-FEPOL ho reclamés per escrit el passat 20 de març, avui la SGRH ens ha confirmat el perllongament del període d'AP del 2019

Barcelona, 4 de maig de 2020.-

El passat 20 de març, com a conseqüència de la Resolució del Director General de la Policia per fer front a la crisi sanitària contra la COVID-19, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) instava per escrit a la Subdirecció General de Recursos Humans, a perllongar el període d’assumptes personals de l’any 2019 que finalitzava el 31 de maig.

Alhora, en el mateix escrit la nostra organització sindical instava a l’Administració a perllongar també, el període de gaudiment dels AP’s de l’any 2020. Una petició que la nostra organització sindical ha anat recordant de manera insistent en les reunions realitzades i que ha estat majoritàriament recolzada per la resta d’organitzacions sindicals representatives.

Doncs bé! Avui la Subdirecció General de Recursos Humans ens ha comunicat el perllongament del període d’AP del 2019, fins el proper 31 de gener del 2021. Des del SAP-FEPOL esperem que aquest perllongament sigui temps suficient com per garantir que totes les persones membres de la PG-ME que tenen AP dels 2019, els puguin gaudir.

En cas contrari la nostra organització sindical tornarà a reclamar una nova pròrroga dels permisos de l’any 2019. Així mateix, esperem que el període de l’any 2020 també es perllongui tal i com vam reclamar en l’escrit de 20 de març.

Per últim tornem a recordar al col·lectiu la necessitat de demanar els permisos, sempre per ATRI! Aquesta és l’única manera que tindrem després els sindicats, de corroborar la denegació dels permisos i de reclamar per tant, la pròrroga dels períodes de gaudiment.

Número de comunicat:
C-79/2020
Data: 
04/05/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend