En la nòmina de maig s’ha de fer efectiva la implementació dels 300 euros pendents

Després que s'hagin aprovat els pressupostos, l'acord del 2017 obliga a l'Administració a aplicar automàticament la implementació del 300 euros pactats l'any 2008

Barcelona, 7 de maig de 2020.-

Els pressupostos del 2020 ja han estat publicats, després que hagin estat aprovats en plena crisi sanitària. Dit això, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) recordem que el punt 2 de l’Acord de 12 de juliol de 2017 sobre condicions de prestació de serveis determina que, el darrer tram d’increment retributiu pactat l’any 2008 (300 euros anuals) cal aplicar-lo immediatament després, a l’aprovació d’uns nous pressupostos.

Per tant, un cop aprovats els pressupostos 2020 (primers pressupostos aprovats després de l’Acord del 2017), la implementació d’aquests 300 euros (bruts) anuals ha de ser automàtica i cal aplicar-los de manera immediata.

És per això que la nostra organització sindical ja ha recordat aquests extrems al Departament d’Interior i a la Subdirecció General de Recursos Humans per tal que aquest increment s’apliqui ja, a al propera nòmina del mes de maig, sense necessitat d’esperar la publicació signat el passat mes de febrer en el DOGC.

Així mateix i en tant que l’increment a aplicar és de 300 euros anuals, des de la nostra organització sindical ja hem instat a l’Administració a aplicar aquest pagament amb caràcter retroactiu en aquesta propera nòmina. Aquests extrems els haguéssim debatut i discutit en el Consell de la Policia convocat extraordinàriament per ahir, però no ha pogut ser al haver quedat anul·lat pel nou contenciós administratiu obert per USPAC.

Recordem que el darrer tram que queda per aplicar és l’increment del complement específic mensual en 23,08 euros i del corresponent a les pagues extraordinàries de juny i de desembre en 11,52 euros, el que representa aquest total de 300 euros anuals.

Per tant, des del SAP-FEPOL esperem la convocatòria urgent i immediata del Consell de la Policia que ahir va quedar anul·lat, per discutir entre d’altres aspectes sobre aquesta qüestió i sobre com aplicarà el Departament la retroactivitat de la implementació d’aquest concepte.

Número de comunicat:
C-86/2020
Data: 
07/05/2020


Send this to a friend