Per què el Consell de la Policia de demà passa a ser una reunió Departament – sindicats.

L'article 54.2 de la Llei 10/1994 determina que seran com a màxim setze (16) el representants del Consell de cadascuna de les parts. Incrementar aquest número és fer-ho contra llei.

Barcelona, 13 de maig de 2020.-

En data d’1 de maig, la nostra organització sindical, juntament amb altres, convocàvem en virtut de l’article 13 del Decret 145/1996 una sessió extraordinària del Consell de la Policia. A l’efecte, USPAC (com a conseqüència de les seves lluites internes i al haver-se quedat sense representació) reclamava al Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona la possibilitat de poder-hi participar.

En aquest sentit, tal i com exposéssim en el comunicat de 8 de maig amb el títol “SAP-FEPOL demana la convocatòria immediata del Consell de la Policia”, el JC 13 de Barcelona considerava la petició d’USPAC de deixar-lo participar en la sessió extraordinària convocada per demà mateix.

A l’efecte, ahir 12 de maig el Departament ens convocava per fi a la sessió extraordinària del Consell de la Policia. No obstant, en virtut de l’article 54 de la Llei 10/1994 d’11 de juliol de la policia de la Generalitat – mossos d’esquadra i per donar cabuda a USPAC, es convocaven a disset (17) membres per part de l’Administració i a disset (17) membres en representació del col·lectiu.

És aquest i no cap altre el motiu pel qual SAP-FEPOL avui s’ha adreçat novament al President del Consell advertint-lo dels següents extrems:

Primer.- L’article 54.1 de la Llei 10/1994 determina que “el Consell de la Policia és integrat paritàriament pels representants de l’Administració  que designi la persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública i pels representants dels membres del cos de mossos d’esquadra”.

Segon.- A continuació l’article 54.2 de la 10/1994 determina que “la proporció establerta per l’apartat 1 pot ésser modificada pels decrets de convocatòria successius mentre duri el procés de creixement del Cos de Mossos d’Esquadra i no se superi la xifra total de setze membres en representació de l’Administració i setze en representació del cos”. Per tant, en compliment de la pròpia llei de la policia de la Generalitat, en cap cas el Consell de la Policia pot tenir una representació major a l’estipulada.

Tercer.- Com a membres policials és per tots coneguts que l’article 404 del Codi Penal determina que “l’autoritat o funcionari públic que, sabent de la seva injustícia, dicti una resolució arbitrària en un assumpte administratiu se’l castigarà amb la pena d’inhabilitació especial per treball o càrrec públic i per al dret de sufragi passiu per temps de nou a quinze anys” com a presumpte autor d’un delicte de prevaricació.

Quart.- Convocar per tant un Consell de la Policia segons volia fer-ho el Departament amb disset representant per banda és fer-ho atemptant contra la llei 10/1994, posant en risc a més a tots aquells que ho acceptin i hi participin, a incórrer en un delicte tipificat a l’article 406 del mateix Codi Penal.

Cinquè.- Són aquests els motius principals pels quals la nostra organització sindical ha exposat avui al Departament que la convocatòria d’un consell amb 34 representants (17 per banda) és IL·LEGAL. En cap cas volem participar d’un acte IL·LEGAL més quan, també ho resultarien totes aquelles decisions que s’hi prenguessin.

SAP-FEPOL en cap cas pretén que aquesta acció sigui vista com una lluita sindical! Mostra que no és així és el fet que en el mateix escrit presentat avui s’ha demanat al Departament que (si no es pot convocar un Consell acord a llei) convoqui a totes les organitzacions sindicals (incloses USPAC, SEGCAT i la resta d’organitzacions no representatives) a una reunió que tingui per part de l’Administració, la mateixa presència que hi ha en el propi Consell de la Policia.

Número de comunicat:
C-89/2020
Data: 
13/05/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend