Resum Comitè de Seguretat i Salut Laboral de 12 de maig de 2020

Resum dels punts tractats en el CSSL realitzat ahir 12 de maig amb les organitzacions sindicals

Barcelona, 13 maig de 2020.-

Ahir es va realitzar un nou Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra. El tercer comitè després que es decidís la creació constitució d’un grup de gestió contra el SARS-CoV2 a petició de totes aquelles organitzacions que estem dins de la FEPOL (SAP, SEIME, SICME i AFITCME). A continuació us fem un resum dels punts tractats:

  • Afectació de la COVID-19 al cos de mossos d’esquadra.

A dia d’avui hem tingut 2366 persones treballadores de baixa (un 13,78% del cos), de les quals 1032 han requerit més de 14 dies de recuperació.

Tal i com es pot veure en el quadre, la regió policial que més afectada és la Metropolitana Nord amb 658 casos (13,53% de la plantilla), tot i que percentualment la més afectada ha estat Pirineu amb un 17,76%. La franja d’edat amb més persones afectades és la compresa entre els 41 i els 45 anys.

  • Proves PCR:

Després que s’aturés la realització de les proves, no ha estat la mútua ASEPEYO qui hagi tornat a fer les PCR, sinó que és el Departament de Sanitat qui les ha començat a fer a les diferents regions sanitàries i qui decideix com fer-les. Les persones que estan de baixa i se’ls acabi s’han de posar amb la seva Oficina de Suport per tal que us incloguin en la llista que es trametrà al CATSALUT.

En cas de baixa i per assegurar que les proves es fan properes als domicilis, el CAP de referència de la persona afectada demanarà la prova PCR per fer-la en el mateix centre d’atenció. Aquest és un procediment que depèn estrictament de Sanitat.

Sobre aquells casos que el resultat de la prova PCR ha donat INDETECTABLE se’ns informa que Sanitat (en tant que no hi ha traces víriques) es considera NEGATIU. En relació a les proves PCR es recorda que aquestes tenen una certesa del 95%. Malgrat això hi ha hagut 180 persones, les quals malgrat haver donat negatiu a la prova, els metges han mantingut la baixa mèdica. Són aquests doncs, els qui acaben decidint què fa la persona afectada.

Les persones especialment sensibles que es troben confinades preventivament no se les realitzarà la prova.

  • Equips de Protecció Individual (EPI):

S’insisteix en el fet que els EPI s’estan distribuint amb normalitat. Sobre algun material que podria ser defectuós se’ns comenta que probablement sigui d’alguna donació feta directament a les comissaries.

A l’efecte a dia d’avui només s’ha retirat una partida de mascaretes que venia de sanitat, ja que la seva homologació generava algun tipus de sospita.

A dia d’avui s’han distribuït 300 pantalles de metacrilat.

  • Persones treballadores especialment vulnerables a la COVID-19:

A dia d’avui hi ha 676 persones especialment vulnerables en el cos de mossos d’esquadra, de les quals prop del 50% estan compreses en la franja d’edat entre els 41 i els 50 anys. S’ha comunicat que algunes d’aquestes persones han demanat poder tornar a treballar. No obstant l’article 25 de la Llei 31/1995 exigeix una especial protecció vers aquestes i serà doncs, el Departament de Sanitat qui establirà com i quan s’han de desconfinar.

  • Avaluació de riscos psicosocials:

Estava prevista una prova pilot a la Regió Policial del Camp de Tarragona que, donada la situació actual i l’estat d’alarma, s’ha hagut d’aturar. Un cop es recuperi la normalitat es vol continuar realitzant incorporant també, els riscos produïts per la COVID-19.

  • Adaptacions dels llocs de treball i Comissions de Servei:

S’han renovat automàticament fins l’1 d’octubre d’enguany.

Per les noves sol·licituds d’adaptacions de llocs de treball hi ha la previsió que s’iniciïn les visites a partir del proper 1 de juny. Aquests nous casos no hauran d’estar de baixa i hauran de tenir els informes actualitzats.

Per altra banda, davant l’actual col·lapse del sistema sanitari s’estan donant noves dates per intervencions quirúrgiques a deu mesos vista, la qual cosa pot tenir una afectació directa en expedients per evitar incapacitats. A l’efecte la Subdirecció General de Recursos Humans ja s’ha adreçat a l’INSS.

  • ASEPEYO:

Hem denunciat les trucades que la mútua mèdica està realitzant a les persones que estan de baixa mèdica. Des de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos s’argumenta que, com a empresa col·laboradora amb el Sistema de Salut Pública estan autoritzats a fer-les.

No obstant, des del SAP-FEPOL recordem que les contingències (malgrat ser situació assimilada a nivell retributiu com accident laboral) és una baixa per contingència comuna assumint el 75% del seu cost la Seguretat Social i la resta el Departament. Per tant la mútua no paga absolutament res, ja que en aquest cas, la contingència seria professional.

  • Altres:

S’està planificant el retorn del personal no policial (tècnics, laborals, administratius)

La licitació de vehicles del 2020 està feta i segueix en curs.

Un cop més, des de la nostra organització sindical reclamem un número directe amb la SGPRiSL més quan, la darrera setmana es van enviar a la bústia de correu electrònic diversos escrits que no s’han contestat. Sembla que al final ens facilitaran el telèfon.

Des de la nostra organització sindical hem reclamat tant al Servei de Vigilància de la Salut com a la pròpia Prefectura la seva implicació per tal que el col·lectiu no es relaxi en l’adopció de les màximes mesures de seguretat. A l’efecte hem exposat el fet que molts efectius (com a conseqüència de la gestió que està fent el Departament en el lliurament de mascaretes, n’està adquirint d’higièniques la quals, tal i com exposéssim en el nostre comunicat d’11 de maig, no serveixen per protegir-nos del SARS-CoV-2.

Aquests han estat els punts més rellevants tractats a la reunió. El proper Comitè de Seguretat està previst per al proper 21 de maig del 2020 a les 11:00 hores.

Número de comunicat:
C-88/2020
Data: 
13/05/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend