Reunió Departament – sindicats de 14 de maig del 2020

Resum dels punts tractats en la reunió que avui les organitzacions sindicals del cos de mossos d'esquadra hem manitngut amb el Departament d'Interior

Barcelona, 14 de maig del 2020.-

Avui a les 16:30 hores s’ha realitzat la reunió entre el Departament d’Interior i totes les organitzacions sindicals del cos de mossos d’esquadra (tant representatives, com no representatives). A continuació us fem un resum dels punts tractats:

− Anàlisi i valoració de la gestió contra el SARS-COV-2 en el Cos de Mossos d’Esquadra.

Des del SAP-FEPOL hem tornat a denunciar les dificultats davant les quals s’ha trobat el cos des del 13 de març. Hem denunciat la desaparició de la SGPRiSL que fins el 18 d’abril no va convocar el primer Comitè de Seguretat i Salut Laboral.

La vergonyant situació que pateix el cos en quan a material de protecció, proves PCR i exposició innecessària al virus amb les modificacions horàries que es van imposar en el tancament de la Conca d’Òdena, sense que s’acabés acceptant la nostra proposta de 7 x 14 han estat alguns dels punts que hem denunciat.

Totes les organitzacions sindicals hem reclamat novament que les hores que totes les persones membres del cos han vist incrementades com a romanent per haver-se d’esperar en el seu domicili a què se li faci la prova PCR, siguin considerades com a efectivament treballades o com a permís per a deures inexcusables. No fer-ho així suposarà l’inici d’una presentació massiva de contenciosos administratius. Ens donaran resposta.

− Estat dels temes tractats a la Mesa General de la Funció Pública de 30 d’abril de 2020.

S’ha denunciat el tracte rebut per part del Departament d’Administració Pública en pretendre deixar fora al cos de mossos d’esquadra de la “presumpta” gratificació extraordinària als cossos d’emergència que han estat al capdavant de la lluita contra la COVID-19.

Tots els sindicats hem coincidit en el fet que no han estat els diners el motiu principal de les nostres queixes, sinó el menysteniment que el Conseller d’Administració Pública ha tingut vers el cos de mossos d’esquadra.

Així mateix, des que denunciéssim públicament aquesta intenció, no n’hem tornat a saber res més i per tant no sabem finalment com ha quedat aquesta proposta.

Des del SAP-FEPOL considerem que primer de tot se’ns ha de retornar tot el que se’ns deu (pagues extraordinàries de 2013 i 2014), abans de rebre una paga que l’únic que fa és destinar un concepte (fons addicionals) signat en un acord estatal per a tots el funcionariat, només per a un col·lectiu determinat.
Per altra banda es desconeix encara quan es farà efectiu el retorn del 60% de la paga extraordinària pactat per enguany.

− Estat de tramitació i publicació de l’Acord de 20 de febrer de 2020 de jubilació anticipada i millora de les condicions laborals del Cos de Mossos d’Esquadra.

Se’ns ha informat que aquesta mateixa tarda s’està reunint la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal, en la qual s’està tractant l’Acord de febrer, pas indispensable per a què pugui publicar-se al DOGC i passi a ser efectiu. Per tant l’Acord continua endavant i esperem que, un cop passi al tràmit d’aquesta tarda de la Comissió de Retribucions, es publiqui al DOGC de manera immediata.

Així mateix, des del SAP-FEPOL hem recordat que l’increment anual de 300 euros pendent de l’acord del 2008, segons l’acord del 2017 ha de fer-se efectiu ja. Per tant si no és en aquest mes, ha de cobrar-se a la nòmina del mes de juny, així com també la seva retroactivitat.

− Informació sobre la Llei 10/1994, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

El Departament ha justificat aquesta modificació en la “necessitat de donar majors garanties” a la reclamació de danys materials o lesions que pateixin els membres del cos de mossos d’esquadra en l’exercici de les seves funcions.

Des del SAP-FEPOL hem lamentat que, malgrat haver fet propostes durant el mes de febrer a la modificació de l’article 48, no s’hagi tingut en compte a les organitzacions sindicals. No obstant i en tant que aquesta modificació de la llei 10/1994 s’ha de regular amb procediment intern esperem que aquest cop sí, se’ns tingui en compte.

− Noves reunions

Davant la situació d’excepcionalitat que tenim i mentre no es resolgui el Contenciós Administratiu que USPAC manté obert amb el Departament respecte el Consell de la Policia, es continuaran fent reunions com les d’aquesta tarda. Per a SAP-FEPOL una de les prioritats de tota organització sindical sempre ha estat la de mantenir la interlocució i la negociació amb l’Administració. I més davant la situació que patim des de l’inici de la crisi sanitària.

Número de comunicat:
C-90/2020
Data: 
14/05/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend