Resum de la Subcomissió de gestió del COVID-19 de 26 de maig de 2020

Resum de la reunió mantinguda ahir de seguiment de gestió de la COVID19 en el cos de mossos d'esquadra

Barcelona, 27 de  maig del 2020.-

Ahir es va fer la reunió de la Sub-comissió de gestió del COVID-19 la qual depèn directament del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum dels punts tractats.

  1. Proves PCR.

Es desconeix el número de persones treballadores que fins el moment s’han realitzat les proves PCR, ja que ho gestiona el Departament de Sanitat en funció de les necessitats i de la disponibilitat de proves segons cada Regió Sanitària.

El Sistema de Salut no disposa de dades específiques de mossos a qui s’ha fet les proves. Segons Prefectura, les dades que es gestionen són les que els propis mossos i mosses comuniquen a les seves Oficines de Suport. Per tant la fiabilitat de les dades queda en entredit.

Es calcula que a dia d’avui s’han fet unes 2150 proves PCR i que encara resten pendent de fer-se 1350. De les proves realitzades 140 han donat positiu a la COVID-19 i 180 negatiu o fals negatiu.

Des del SAP-FEPOL denunciem la lentitud en la realització de les proves. De les 1700 persones confinades que teníem el 4 de maig, no pot ser que avui encara en tinguem 1350, més quan moltes d’aquestes ja tenen l’alta mèdica i se’ls hi està generant un increment totalment injust del romanent.

Estem convençut que de no haver-se torpedinat i aturat el procés a dia d’avui ja s’haguessin fet pràcticament totes les proves a les companyes i companys que encara estan confinats a casa seva.

  1. Incorporació de les mútues en la realització de les proves.

El passat 18 de maig Salut es va reunir amb les mútues que estan incorporades dins del sistema públic. En aquesta reunió es va acordar que totes les mútues (dins les quals hi ha ASEPEYO) començarien a fer proves PCR a personal essencial.

Per tant, en el moment que tot plegat es protocol·litzi i es lliurin les proves les mútues que formen part del sistema de salut començaran també a fer proves PCR. Tal i com s’està fent ara, en funció de la proximitat de cada centre al domicili de la persona afectada, Seran les mútues (qualsevol) les qui us podran trucar.

  1. Trucades d’ASEPEYO.

Des del SAP-FEPOL hem denunciat les trucades que ASEPEYO està fent a persones membres del cos de mossos d’esquadra que estan de baixa mèdica per confinament per malaltia o grup de risc.

Denunciem a més que truqui demanant dades personals sense cap tipus de garantia sobre la preservació de les mateixes i més, al·legant (davant la sorpresa dels companys i de les companyes) que ho poden fer perquè és la mútua la qui està pagant el seu sou (totalment fals).

Des del SAP-FEPOL recordem que si la mútua ha de posar-se en contacte amb les persones treballadores, ho ha de fer en virtut del que estableix l’article 6 del Reial Decret 62/2014 pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de durada.

A l’efecte el Sub-director General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral farà les gestions amb la mútua ASEPEYO per modificar aquesta conducta.

  1. Dades d’afectació de la COVID-19 al cos de mossos d’esquadra.

A dia d’avui hi ha hagut 2829 persones del cos de baixa, de les quals en resten 987 en situació d’Incapacitat temporal. Si tenim en compte aquestes dades i que, tal i com s’ha dit en el punt 1, hi ha 1350 esperant a què se’ls faci la PCR podem deduir que prop de 400 efectius s’estan veient afectats per l’increment del romanent. Per tant novament exigim una solució immediata a aquest problema i que no sigui “la tropa” la qui hagi de pagar el conflicte USPAC-Interior.

De les persones infectades n’hi ha hagut 130 que han patit recaiguda. No obstant la tendència de baixes és clarament descendent tal i com es pot veure en el quadre.

  1. Persones treballadores especialment vulnerables.

De les aproximadament 750 persones especialment vulnerables el 80% són homes, el 20% dones, i el gruix es troba entre els 45-54 anys per homes i entre els 35-44 anys per dones. En total s’han demanat unes 947 sol·licituds de confinament i se n’han donat 815, alguns dels quals es van reincorporar, en funció de les mesures en el seu lloc de treball.

El desconfinament d’aquest grup de persones es farà en funció del risc de cada fase i segons criteris de Sanitat. Es preveu que pot ser entre les Fases II i III de cada regió sanitària.

  1. Equips de protecció individual.

La Prefectura informa que no hi ha material rebut de donacions als magatzems del Complex Central, assegurant que si hi ha material sense identificar correctament, aquest no s’ha distribuït des de la DT. Es disposen de 300.000 mascaretes FFP2 als magatzems , s’està al dia del repartiment (20.500 FFP2 i 27.000 quirúrgiques per setmana).

Des de SAP-FEPOL es recorda que les mascaretes han de complir uns mínims de garanties de seguretat (mascaretes professionals ffp2/3 i quirúrgiques) que venen definides en les normes UNE que les regulen.

Es recorda que les mascaretes higièniques malgrat compleixin la normativa UNE 0064 i 0065 – NO PROTEGEIXEN CONTRA VIRUS – només contra bacteris. Sobre les mascaretes reutilitzables, se’ns informa que no hi ha cap laboratori que accepti més de 5 rentades per una mascareta.

  1. Dependències policials i vehicles.

A dia d’avui s’estan fent recordatoris sobre l’obligatorietat i necessitat de complir les mesures de seguretat. Sobre el protocols d’accés als edificis no està preparat, s’ha de fer des de Prefectura.

S’han preparat tot un seguit de litografies, amb recorreguts, distanciaments, plànols, etc… i s’ha indicat a les comissaries com i a on cal col·locar-les.

  1. Adaptacions lloc de treball / Segones activitats

Les adaptacions als llocs de treball s’estan renovant automàticament fins al dia 1 d’octubre del 2020. Pel que fa a les noves, a partir de l’1 de juny es tornaran a tramitar amb entrevistes telefòniques. Des del SAP-FEPOL hem demanat la convocatòria ordinària de la Comissió Permanent de Segona Activitat del cos de mossos d’esquadra, la qual ja s’hauria d’haver realitzat.

  1. Altres

Des del SAP-FEPOL s’ha demanat quina previsió de neteja de filtres d’aires condicionats, sistemes de renovació d’aire i ventilació s’estan fent. Se’ns diu que amb l’activació i posada en marxa dels aparells s’està renovant i netejant els filtres, tant dels aparells exteriors, com dels “fan coils” interiors.

Aquestes neteges dels filtres es fan en funció de la guia de Salut. Al Complex Central es va iniciar la setmana passada. Per altra banda, vist que Granollers i Sant Vicens dels Horts tindran problemes amb la maquinaria s’han llogat aparells per donar suport als existents.

Des de la nostra organització sindical recordem que aquests mesos en els anys anteriors i com a conseqüència de l’increment de les temperatures, les denúncies a la Inspecció de Treball són freqüents. És per això que hem demanat una política proactiva que eviti l’incompliment de la normativa que eviti, la necessitat de denunciar-lo a la Inspecció de Treball.

Aquestes han estat les qüestions tractades en la reunió de la Sub-comissió de gestió de la COVID-19. Una subcomissió que es realitza gràcies a la demanda que SAP-FEPOL va fer previ a que es decretés l’estat d’alarma (11 de març) i a la qual hi participen totes les organitzacions sindicals (també aquelles que tant ens critiquen fins i tot amb mentides que no pensem perdre el temps en falsejar). La propera reunió està prevista per al 9 de juny a les 11:00 hores.

Número de comunicat:
C-93/2020
Data: 
27/05/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend