S’implementa l’increment retributiu de 300 euros anuals a la propera nòmina del mes de juny

Un cop aprovats els primers pressupostos des de l'any 2017 i en compliment del punt 2 de l'Acord del mateix any signat per SAP-FEPOL, el proper mes de juny es farà efectiu l'increment retributiu de 300 euros anuals en el complement específic

Barcelona, 05 de juny de 2020.

El punt 2 de l’Acord de 12 de juliol de 2017 estableix que en els pressupostos següents a la seva signatura es faria efectiu l’increment retributiu del darrer tram de l’acord signat l’any 2008. Un increment recordem que suposava l’augment de 300 euros anuals en el complement específic.

No obstant i com tots i totes sabem, Catalunya ha estat sense pressupostos des de l’any 2017. Durant aquest temps, moltes han estat les crítiques que alguns han fet a la nostra organització sindical, acusant-la fins i tot, de ser la responsable no haver-se cobrat encara aquests 300 euros.

Però arribats els primers pressupostos des del 2017, en la nova llei de pressupostos es va poder comprovar que la Disposició addicional 11 sobre retribucions del cos de mossos d’esquadra donava compliment al punt 2 de l’Acord del 2017.

Per aquests motius, des del dia següent a la publicació dels pressupostos, la nostra organització sindical ha estat reclamant a la Subdirecció General de Recursos Humans i al Departament d’Interior, la implementació immediata dl l’increment retributiu amb caràcter retroactiu (comunicat C-68 de 25 d’abril).

Doncs bé! Avui podem confirmar que l’increment retributiu de 300 euros es farà efectiu en la propera nòmina del mes de juny. Un increment que es farà efectiu amb la retroactivitat acumulada des del mes de gener.

Per tant, amb la consolidació d’aquest increment en el complement específic i en compliment de l’Acord del 2017 podrem donar per tancada una carpeta oberta des del 2008.

Des d’ençà han estat moltes les crítiques que SAP-FEPOL ha rebut. Crítiques realitzades simplement per incrementar la crispació col·lectiva i focalitzar-la contra la nostra organització sindical. Per alguns, la política del “cuanto peor mejor” és la seva principal font d’arguments.

Així doncs, amb la implementació d’aquest increment retributiu es mostra novament les diferències en l’acció sindical de les diferents organitzacions sindicals que representen avui al cos de mossos d’esquadra.

SAP-FEPOL sempre ha estat partidària del pas a pas. Encara que siguin pocs i encara que siguin curts cal avançar sempre. Perquè si no s’hagués firmat l’acord del 2017, algú sap si aquest increment s’hauria arribat a fer efectiu o pot ser encara seguiríem esperant?. No ho sabrem mai! El que sí sabem és que per fi, el començarem a cobrar a partir de ja!

Número de comunicat:
C-98/2020
Data: 
05/06/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend