Reunió de la Subcomissió de Gestió del COVID19 de 9 de juny del 2020

Reum dels punts tractats en la reunió que avui s'ha realitzat amb la presència de les organitzacions sindicals representatives i la Subdirecció general de prevenció de riscos i salut laboral.

Barcelona, 9 de juny de 2020.-

Avui s’ha convocat la Subcomissió de Gestió del COVID-19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra a la qual hi assisteixen entre d’altres, el Subdirector general de prevenció de riscos i salut laboral, membres de la Prefectura i els metges de la Unitat de Vigilància de la Salut Laboral. En la reunió d’avui s’han tractat els temes següents:

  • Persones especialment vulnerables:

Hi ha 828 persones membres del cos de mossos d’esquadra especialment vulnerables. Del total de persones, la Regió Policial Metropolitana Nord és la que més en té, amb 197 casos. Sobre aquesta regió, des de la nostra organització sindical hem denunciat les trucades que s’estan fent per tal que les persones especialment sensibles a al COVID19 es reincorporin “voluntàriament”.

Des del SAP-FEPOL hem denunciat certa pressió amb aquestes trucades i hem instat a la Prefectura a parlar amb els Caps Regionals per tal que es deixin de fer. A l’efecte hem que ha de ser el Servei de Vigilància de la Salut del Departament d’Interior el qui gestioni aquesta situació i l qui doni el vistiplau a la reincorporació d’aquest col·lectiu de persones.

Així mateix se’ns ha comunicat que a partir de la FASE 3, les persones especialment vulnerables hauran d’anar a buscar l’alta mèdica al seu metge de capçalera, el qual (en funció del motiu) valorarà si la dona o no. Persones amb immunodeficiències, amb càncer actiu, majors de 60 amb patologies o dones embarassades continuaran amb la mateixa situació com fins ara.

Per altra banda se’ns ha comunicat que amb un cop finalitzi l’estat d’alarma ja no es podran demanar permisos per deures inexcusables relacionats amb el COVID-19.

Per últim, des de la nostra organització hem traslladat les seqüeles que, com a conseqüència de la COVID-19, han patit algunes persones. A l’efecte haurà de ser Sanitat qui valori cada cas, havent de fer adaptacions dels llocs de treball o fins i tot decretant algun passi a situació de segona activitat.

  • Proves PCR:

A diferència del que se’ns digué en la darrera reunió relatiu a què les mútues es farien càrrec de fer les proves PCR, avui se’ns ha comunicat que ara això ja no serà així. Davant les poques proves PCR que resten per fer, aquestes es continuaran fent com fins ara (a través de la xarxa pública de salut).

Es continua sense disposar de dades referents a les persones membres del cos a qui encara no s’han fet les proves. Aquestes dades les té el Departament de Salut i no les té desglossades per l’activitat professional que desenvolupen les persones a les que se les hi ha fet la prova.

Des del SAP-FEPOL hem tornat a reclamar quina serà la situació administrativa de les persones que, un cop han rebut l’alta mèdica, continuen confinades als seus domicilis a l’espera que se li realitzi la prova PCR. Tal i com ja hem denunciat activament, en cap cas considerem que aquesta situació l’hagi de pagar el treballador o la treballadora, ja que aquests s’han vist obligats a restar en el seu domicili per ordre del TSJC.

  • Avaluació de riscos d’agents biològics:

Des del SAP-FEPOL es va fer un escrit aportant qüestions tècniques per millorar l’avaluació de riscos sobre el SARS-CoV-2. Propostes que anaven destinades a la necessitat de fer formació a totes les persones membres del cos, a la coordinació amb les diferents policies locals, a l’aplicació de mesures en les dependències compartides o a fer entre d’altres mesures més, avaluacions de riscos dels vehicles policials.

En la reunió d’avui s’ha insistit en aquesta necessitat i des de la Subdirecció general de prevenció de riscos i salut laboral s’ha manifestat que s’estudiaran les propostes i se’ns donarà una resposta.

  • Ventilació d’edificis i vehicles policials:

SAP-FEPOL, en previsió de l’increment imminent de les temperatures, ha reclamat les neteges i desinfeccions de les Unitats de Tractament d’Aire (UTA) i dels filtres. Des de la nostra organització s’ha recordat la normativa establerta en el Reial Decret 830/2010 sobre capacitació per a realitzar tractament amb biocides, la qual estableix la forma, la periodicitat, la formació i els documents de registres de les operacions de neteja que cal fer. Des de la Subdirecció se’ns ha manifestat que a dia d’avui s’ha fet pràcticament la totalitat del Complex Central. Sobre les regions policials s’està fent pels serveis de manteniment.

En relació als vehicles policials la nostra organització sindical torna a reclamar la desinfecció periòdica dels vehicles policials. La Subdirecció no té dades relativa a la seva neteja.

  • Subcomissió sobre la COVID-19.

En previsió de l’escenari futur que es planteja, des del SAP-FEPOL s’ha plantejat la possibilitat de donar continuïtat a aquesta Subcomissió, creada recordem (malgrat que tard) a petició nostra en data d’11 de març. Per part de l’Administració se’ns comenta que no hi ha cap tipus de problema.

  • Garanties del material de protecció:

Després que hi hagi hagut diverses denúncies sobre la qualitat del material de protecció que ha arribat en algunes destinacions, des del SAP-FEPOL volem fer publicitat de l’enllaç següent:

En aquest enllaç es pot comprovar si els materials (com és el cas dels equips de protecció individual) disposen de garanties suficients i estan normalitzats per la pròpia Unió Europea.

Aquests són els punts tractats en la reunió d’avui. La propera reunió serà la del Comitè de Seguretat i Salut Laboral que s’ha proposat per al proper 25 de juny del 2020 a les 11:00 hores. Per tant totes aquelles qüestions que considereu oportunes tractar, us podeu posar en contacte amb els nostres delegats i delegades.

Número de comunicat:
C-100/2020
Data: 
09/06/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend