Comitè de Seguretat i Salut Laboral de 25 de juny del 2020

Resum del Comitè de Seguretat que s'ha realitzat avui entre organitzacions sindicals, Prefectura, SGRH i SGPRiSL

Barcelona,25 de juny de 2020.-

Avui s’ha reunit el Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum dels punts més importants que s’hi han tractat.

 • Actuacions en Prevenció de Riscos Laboral del primer trimestre del 2020.

La planificació prevista ha quedat evidentment desvirtuada com a conseqüència de la COVID-19. Per tant les actuacions sobre avaluacions de riscos psicosocials previstes per al primer semestre del 2020 es duran a terme durant aquest segon semestre.

 • Formació bàsica en prevenció laboral.

Des del SAP-FEPOL s’ha demanat al Departament que, vists els coneixement d’alguns delegats de prevenció de riscos i salut laboral i la seva manca de formació manifesta, plantegi la possibilitat d’oferir-los-hi més quan el Comitè de Seguretat i Salut Laboral és un espai extremadament tècnic.

 • Suport psicològic.

Hi ha hagut disset (17) altes i catorze (14) baixes. Durant tot el confinament s’han continuat atenent els casos amb una mitjana d’entre un i tres casos setmanals. Des que es decretés l’estat d’alarma hi ha hagut vint-i-dos (22) casos nous.

 • Protocol d’assetjament sexual de la Direcció General de la Policia.

Des de la nostra organització sindical hem demanat que, igual que recull el Protocol per a tota la Funció Pública, cal que els delegats i delegades de Prevenció de Riscos Laboral estiguem presents a la Comissió de Valoració (COVAS).

Després d’una ronda d’exposició d’idees i un cop no hi ha acord amb l’Administració s’ha decidit fer en els proper quinze dies, una reunió específica per tractar aquesta qüestió.

 • ASEPEYO

S’ha denunciat el tracte que la mútua mèdica dona a les persones membres del cos de mossos d’esquadra i específicament, la mútua laboral de Sant Feliu de Llobregat.

 • Persones especialment sensibles.

Després que s’hagin modificat els criteris, Vigilància de la Salut recorda que les persones especialment sensibles han d’anar a buscar l’alta mèdica al seu metge de capçalera. Per tant només Vigilància de la Salut només farà l’informe en cas que el metge de capçalera ho sol·liciti.

Per altra banda, en el cas que hi hagués un rebrot de COVID-19 i en cas que es decretés de nou la Fase 2, les persones especialment sensibles s’haurien de tornar a posar en contacte amb Vigilància de la Salut la qual ja ha avançat que seguiran els criteris de l’autoritat sanitària.

 • Avaluació de riscs per exposició a agents biològics en proves d’alcoholèmia.

Des del SAP-FEPOL hem denunciat la forma com s’estan realitzant els controls d’alcoholèmia. Tal i com ja hem denunciat en comunicats i escrits anteriors, els efectius policials no tenen resposta a una quantitat important de dubtes sobre la realització de les proves, així com tampoc de les garanties que els aparells que s’utilitzen tenen respecte la desinfecció que en tot moment s’ha de garantir.

El Subdirector general de prevenció de riscos i salut laboral ha informat que en aquests moments el nivell d’exposició és baix i assegura (cosa que desmentim) que els especialistes disposen de tots els equips de protecció individual.

Des de la nostra organització sindical hem denunciat la temeritat que suposa, tant pels propis especialistes com per a la ciutadania, realitzar les proves d’alcoholèmia sense poder garantir les distàncies de seguretat, ni tampoc la higiene dels elements de detecció. I fins i tot s’ha plantejat el dubte si la ciutadania es pot negar a sotmetre’s a les proves de detecció per manca d’higiene.

Des de Prefectura asseguren i garanteixen que es compleixen totes i cadascuna de les mesures higièniques durant les proves d’alcoholèmia.

 • Proves serològiques.

Des del SAP-FEPOL hem demanat que s’aprofiti la realització dels exàmens de salut del 2020 per a realitzar proves serològiques IgG a totes les persones membres del cos de mossos d’esquadra, amb l’objectiu de poder detectar la població del cos que ja han generat anticossos.

 • Complex Central del cos de mossos d’esquadra.

S’ha detectat un relaxament en l’adopció de mesures de seguretat individuals. A l’efecte ja s’ha fet un recordatori a tot el cos recordant la necessitat d’aplicar-nos totes aquelles mesures de seguretat que evitin el contagi de COVID-19.

 • Distribució d’agents de la darrera promoció.

Des del SAP-FEPOL hem demanat que en la distribució dels efectius policials que estan en pràctiques, es tingui en compte aquelles destinacions on hi ha personal especialment sensibles la COVID-19.

 • Mampares de protecció.

S’han d’acabar d’instal·lar a la Ciutat de la Justícia i el Complex Central.

 • Pla de Contingència i Gestió contra la COVID-19.

Prefectura ha informat que estan treballant per tenir un magatzem amb prou existències que garanteixi la distribució de material de protecció en el cas que hi hagi rebrots de COVID-19. A l’efecte, la Subdirecció General d’Administració i Serveis informa que hi ha pendent una licitació de 3M d’euros per comprar material i equips de protecció.

 • Condicionament de les Àrea de Custòdia de Detinguts per fer videoconferències.

La Direcció General de la Policia reconeix que hi ha deficiències en alguns espais destinats a fer les videoconferències judicials. A l’efecte està previst reubicar alguns llocs actuals, així com també aclimatar-los pel què fa a les sortides d’aire dels sostres.

 • Fonts d’aigua a les Comissaries.

La DGP informa que totes les fonts s’han tancat arran de les mesures higièniques contra la COVID-19.

 • Millores a les recepcions de les dependències policials.

Les millores de l’OAC Mallafré i Portbou ja estan acabades. Falten les millores de l’OAC de Santa Caterina de Girona. A dia d’avui s’estan fent millores a Pirineu i Ponent.

Número de comunicat:
C-112/2020
Data: 
25/06/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend