Reunió amb la Subdirecció General de Recursos Humans de 26 de juny del 2020

Després del 14 de maig amb el Departament, avui les organitzacions sindicals ens hem reunit telemàticament amb l'Administració

Barcelona, 26 de juny de 2020.-

Avui les organitzacions sindicals s’ha reunit amb la Subdirecció General de Recursos Humans i membres de la Prefectura. A continuació us fem un resum dels punts que s’hi han tractat.

  • Abonament darrer tram Acord 2008 i informació sobre els pagaments a la nòmina del mes de juny.

Fruit de l’Acord de 2017 signat per SAP-FEPOL aquest mes ja s’ha fet efectiu el darrer d’equiparació signat l’any 2008. Per tant podem donar per tancada aquesta carpeta si bé des de la nostra organització sindical continuem i seguim treballant per assolir l’equiparació real amb la resta de cossos especials de la Generalitat.

Per la complexitat d’aquesta nòmina, també se’ns ha informat que a més de la paga extraordinària s’ha pagat (tal i com us informéssim en el comunicat fet ahir) del premi de vinculació. Un premi pagat en mòduls de 118 euros que, amb l’aplicació del corresponent increment de l’IPC puja a un total de 121,69 euros.

Per últim sobre aquest punts la SGRH informa que també s’ha fet efectiu el pagament de les hores extraordinàries fetes a l’abril s’han abonat ara a la nòmina del mes de juny. S’ha pagat també la nocturnitat.

  • Pla d’Estiu.

S’ha aprovat un pla d’hores extraordinàries per al pla d’estiu. Aquesta partida d’hores extraordinàries puja a un total de 700.000 euros. A l’efecte s’ha fet com cada any, un oferiment ordinari en el qual s’hi han presentat 159 persones, de les quals s’han assignat 123 (7 persones finalment han renunciat). Així mateix s’ha fet un oferiment per a les persones membres del CME de la 26a promoció, en el qual se n’han presentat 93, de les quals només se n’han pogut assignar 33.

A banda d’aquests dos oferiments, a partir del proper 3 d’agost es destinaran efectius de la 27a promoció en aquelles destinacions que, tot i haver-se fet els dos oferiments anteriors, no tenen cobertes les necessitats mínimes operatives. Per últim, juntament amb aquestes accions i de la mateixa manera que s’ha fet en anys anteriors, també es té pensat activar ARRO i BRIMO.

  • Represa de convocatòries.

Ara mateix es centren els esforços en la represa de les convocatòries que havien quedat interrompudes (accés, ARRO i Trànsit). La intenció que hi ha es poder reprendre el cronograma que hi havia en calendari tenint en compte que totes les persones que finalment aprovin s’han d’encabir a l’Escola de Policia.

En relació a les convocatòries de promoció (caporal, sergent i sotsinspector) s’està pendent d’autorització pressupostària. Per últim i en relació a la convocatòria del concurs d’investigació es segueix treballant per convocar-la en la mesura que sigui possible. Des del SAP-FEPOL hem recordat que ja son molts anys sense un concurs d’aquesta especialitat i per tant reclamem que es convoqui a finals d’aquest anys 2020.

  • Instrucció de titulacions.

Se’ns ha lliurat la proposta de la instrucció per la qual es regula l’acreditació, informatització i incorporació a l’expedient personal de la formació del personal policial de la policia de la Generalitat – mossos d’esquadra.

L’objectiu d’aquesta instrucció és aconseguir (amb canals digitals i electrònics) una major agilitat en l’acreditació de la titulació de la formació que va assolint el col·lectiu, així com també que aquesta estigui constantment actualitzada, sense haver d’esperar a la convocatòria d’un procés selectiu intern.

Així mateix aquesta instrucció incorpora el reconeixement dels certificats d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), de la qual us recordem que FEPOL s’ha establert com a centre col·laborador i formador. Des del SAP-FEPOL presentarem esmenes a la proposta de redactat.

  • Instruccions de formació i dietes.

Les activitats formatives (que no són de llarga durada) i a diferència del que s’ha fet fins el moment, finalment es faran dins la jornada planificada de treball.

Malgrat es va demanar el pagament dels peatges (ja que amb aquests es redueix el temps de desplaçament), finament no s’ha considerat. Segons ha calculat l’Administració, la diferència en temps no és suficientment important com per a què es paguin els peatges. Des de les organitzacions sindicals considerem que els peatges sí redueixen el temps de desplaçament (que és precisament la naturalesa pròpia de pagar les autopistes, com per exemple el Túnel del Cadí).

En relació a la imputació horària sobre el temps de desplaçament, l’Administració farà una taula que anirà actualitzant, amb les hores a imputar per desplaçament segons franges horàries amb més intensitat de trànsit.

En relació a la formació que es planifica després de set dies de treball i en tant que les persones afectades que treballen lluny dels seus domicilis i que per tant està desplaçada, prefereix fer-ho al dia immediatament després, que no pas venir un dia entre setmana. Des del SAP-FEPOL hem demanat que sigui la pròpia persona afectada qui decideixi quan vol fer la formació.

Per altra banda i en relació a la formació que es fa a l’ISPC aquests majoritàriament comencen els dilluns. Per tant si l’alumne l’ha de començar a fer després d’una setmana de treball (i especialment de nit), cal trobar una solució ja que o bé puja el romanent si se li planifica festa el cap de setmana, o bé comença el curs sense haver pogut descansar.

  • Declaracions judicials de les persones membres del CME per videoconferència.

A dia d’avui no ens poden avançar massa cosa, tot i que sí es asseguren que tant per part de l’Administració com dels propis Tribunals s’ha vist una oportunitat de fer les declaracions per videoconferència arran de la pandèmia de la COVID-19. Per tant es planteja un escenari que les persones membres del cos de mossos puguem fer les declaracions des de les comissaries més properes als domicilis.

Des del SAP-FEPOL hem reclamat un sistema de justificació per la imputació horària amb aquests nou sistema de declaracions judicials, algunes de les quals s’han fet fins i tot des dels domicilis particulars. Per aquests casos concrets el jutjat ha enviat el justificant per correu electrònic.

  • Imputació horària pel COVID-19.

Com sabeu, arran del conflicte entre USPAC i Departament, el TSJC va determinar la necessitat de fer les proves PCR en els domicilis particulars. Des del SAP-FEPOL, de la mateixa manera que ho vam fer en la reunió de 14 de maig, hem exigit la necessitat de trobar una sortida a aquesta kafkiana situació sense la necessitat d’haver de recórrer als tribunals.

L’Administració informa que els recursos han començat a arribar i que sobre aquests els serveis jurídics ja els estan estudiant. No obstant no poden donar una resposta a les nostres demandes. Per la qual cosa SAP-FEPOL seguirà els tràmits judicials per revertir aquesta situació.

Per altra banda s’ha tornat a denunciar el fet que s’hagin planificat festa a efectius policials a compte de la seva bossa d’hores acumulades.

  • Estat del projecte de reestructuració de sales de comandament.

S’ha reprès el projecte sobre el tancament de la sala de Girona i quina serà l’afectació que tindrà especialment en la Regió Policial. No obstant i de la mateixa manera que s’ha fet amb la resta de sales, està previst que els efectius policials es quedin allà on tenen destinació definitiva. És probable que aquest mes de juliol es comencin a fer reunions, però ja se’ns ha assegurat que en cap cas es tancarà abans del mes de setembre.

Aquestes han estat les qüestions tractades en la reunió d’avui. La propera reunió no té previsió de data. Si necessiteu ampliar la informació d’alguns dels punts tractats us podeu posar en contacte amb la xarxa de delegats i delegades que SAP-FEPOL té a totes les comissaries.

Número de comunicat:
C-113/2020
Data: 
26/06/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend