Signat l’acord de jubilació anticipada i de millores laborals per al CME del 2020

Avui es consolida l'Acord signat el mes de febrer. Un acord que millora considerablement les condicions de les persones membres del cos de mossos d'esquadra

Barcelona, 2 de juliol de 2020.-

Avui 2 de juliol, malgrat el que s’ha arribat a dir aquests darrers dies i malgrat els comunicats fets sobre l’acord entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra sobre la jubilació anticipada i altres millores en les condicions laborals, aquest ja és un fet.

Després que el preacord signat el mes de febrer hagi passat el tràmit de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal, avui es consolida un acord que millora i molt, les condicions laborals de les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

Malgrat insistim tot el que s’ha arribat a dir, la totalitat de sindicats representatius del cos de mossos d’esquadra han culminat una negociació que s’inicià fa gairebé de dos anys. El compliment del darrer tram d’equiparació fruit de l’acord del 2017, la recuperació de les 68 hores d’assumptes personals, l’increment del preu de l’hora extraordinària, l’harmonització del quadrant Q5 per a tot els cos, l’increment de les nits i dels festius, juntament amb la jubilació anticipada per a les persones membres de la PG-ME són una realitat.

Així mateix, tret d’USPAC, avui s’ha signat el compromís entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals de la PG-ME per tal que, la compensació indemnitzatòria especial (MOIN) s’apliqui amb caràcter retroactiu una vegada la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal accepti el seu pagament per a totes les jornades efectivament treballades, ampliant així el dret adquirit amb l’Acord del 2017 signat per SAP-FEPOL en les jornades de cap de setmana. Una garantia que obliga al Departament a treballar per la seva aplicació.

Un cop signat l’Acord, la nostra organització sindical ha traslladat al Conseller d’Interior la necessitat d’accelerar el tràmits per tal que, especialment la jubilació anticipada sigui un dret adquirit el proper any.

D’igual manera, SAP-FEPOL ha traslladat la necessitat de continuar negociant per reduir el greuge comparatiu en quan a retribucions, que el cos de mossos d’esquadra pateix amb altres cossos especials de la Generalitat de Catalunya. L’Acord que avui ha estat consolidat és un gran acord, prova de la qual és que hagi estat signat per pràcticament la totalitat d’organitzacions sindicals del cos (tant representatius, com no representatius). Però tal i com ha determinat el propi Parlament de Catalunya cal continuar treballant en el marc del Grup de Treball aprovat a tal efecte, per reduir les diferències retributives del cos de mossos amb la resta de cossos especials de la Generalitat.

Per tant, felicitem-nos per l’acord signat avui i organitzem-nos per seguir millorant les condicions laborals del cos de mossos d’esquadra ja que encara queda molt camí per recórrer. Per últim, SAP-FEPOL vol agrair públicament la implicació que els administradors de l’actual APME han tingut en aquesta negociació, posant llum a les ombres i adoptant un paper del tot important per assolir el resultat final al qual hem arribat finalment.

El proper dimarts el Consell Executiu del Govern ratificarà l’Acord signat avui prèvia publicació del mateix al DOGC. Pas indispensable per a la seva final aplicació.

Número de comunicat:
C-116/2020
Data: 
02/07/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend