Comissió Permanent de Segona Activitat de 6 de juliol de 2020

Resum de la Comissió de Segona activitat reunida ahir 6 de juliol

Barcelona, 7 de juliol de 2020.-

En data 06 de juliol s’ha reunit la Comissió Permanent de Segona Activitat (COPSA) del cos de mossos d’esquadra. Una Comissió que, després del confinament obligat per la COVID-19, s’ha reunit per primera vegada i

A continuació us fem un resum dels temes tractats.

  • Dades de llocs en Segona Activitat.

A data d’avui hi ha 407 (30 més que al febrer) agents del CME en la situació administrativa de la Segona Activitat. Del total, 195 (1 més que al febrer) són per causes mèdiques i dos-cents dotze (212), vint-i-nou (29) més que al febrer per raó d’edat.

S’estan tramitant quaranta-un (41) expedients més, el que donaria un total de quatre-centes quaranta-vuit (448) persones en la situació administrativa de la Segona Activitat.

  • Proposta de nou Decret de Segona Activitat

La Subdirecció General de Recursos Humans ens ha informat de la nova proposta de Decret de Segona Activitat que han elaborat i que tenen la intenció de tirar endavant el més aviat possible. Des del SAP-FEPOL, per la importància de la qüestió, hem manifestat la necessitat de no encarar-la ni amb pressa, ni amb precipitació. Considerem necessari un debat profund i intens que acabi (a poder ser) amb el mateix consens amb el qual es va aprovar el Decret 246/2008.

Segons aquesta nova redacció, l’Administració preveu eliminar la figura de TSnP passant a totes les persones que es troben en aquesta situació a una plaça p de 2a Activitat.

Després d’una lectura ràpida, les nostres primeres conclusions no són molt bones. Des del SAP-FEPOL estudiarem en profunditat la proposta lliurada i, tal mi com hem fet sempre, farem les aportacions que millorin el redactat inicial. Us anirem informant sobre aquest tema (si algú vol veure la proposta de Decret, estarà penjada a la nostra pagina web)

  • Altres qüestions relatives a Segona Activitat.

Des de SAP-FEPOL hem insistit en el catàleg de llocs de treball de 2a activitat que Prefectura es va comprometre a lliurar-nos. Pels motius que tots coneixeu, la presentació del lloc no ha pogut fer-se als comandaments del Cos, que si no hi ha novetats es farà aquest divendres, 10 de juliol.

En relació a les característiques de les diferents funcions que s’estan desenvolupant dins les pròpies especialitats i que des del SAP-FEPOL venim reclamant la seva especificació, el Servei d’Avaluacions Mèdiques de la DGP ens ha informat que ja està treballat però encara no està finalitzat del tot. Ens informaran en quan ho tinguin finalitzat i si per trànsit va bé, es farà amb la resta d’especialitats.

D’altra banda, des de la nostra organització sindical hem tornat a reclamar una figura per cada Regió Policial que, amb la formació i amb la informació necessària, conjuntament amb la persona afectada decideixin quins són els llocs de treball que podria ocupar. Ara per ara l’Administració no ho veu necessari per a totes les Regions i només es crearà per a la RPM Barcelona.

  • Llocs de Suport No Policial (TSnP).

A data d’avui hi ha 230 llocs de suport tècnic ocupat, 15 més que al febrer, i s’estan tramitant 30 expedients, el que dona la xifra de 260 en total. El ritme actual és d’un TSnP per setmana.

Des del SAP-FEPOL hem demanat que en cas d’empitjorament de la patologia que va generar la incapacitat permanent total, es pugui protocol·litzar el canvi de plaça. Des de l’Administració ens reconeixen que aquesta situació no està resolta, motiu pel qual hores d’ara estudiaran cas per cas per poder fer els canvis necessaris acord de la situació individual de la persona afectada.

  • Un punt i a part.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) respecte les difamacions vesades per USPAC en els seus comunicats no farem cap tipus d’aclariment. Simplement les desmentim categòricament restant a disposició de la nostra afiliació i del col·lectiu per rebatre-les personalment.

Vista l’actitud (irresponsable per altra banda) de confrontació constant d’aquesta organització respecte la nostra, no donarem la imatge que el col·lectiu està cansat de veure. Un sindicat que busca constantment la confrontació creiem que es desacredita per si sol. Per tant res més a dir.

Per tant aquests, a excepció del darrer, han estat els punts que han estat tractats a la darrera Comissió de Segona Activitat. Ja sabeu que per ampliar els punts informats us podeu posar en contacte amb els nostres delegats i les nostres delegades.

ENLLAÇ A LA PROPOSTA DE DECRET: clica aquí

Número de comunicat:
C-119/2020
Data: 
07/07/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend